Mobiliteit

Indicatoren

Het dashboard bevat voor personenauto's nu de volgende indicatoren.

Beleid en afspraken

In de uitvoering wordt gewerkt aan de volgende beleidsonderwerpen en (clusters van) afspraken. Lees de beschrijving en status door te klikken op het 'plusje'.

  • Financiële en fiscale stimulering

  • Flankerende maatregelen: communicatie, batterijcheck, electrificeren lease, autodelen en tweewielers

  • Nationale agenda laadinfrastructuur

  • Normeren van elektrische voertuigen (nationaal en in EU verband)

  • Verdere proces

Randvoorwaarden

Om de transitie mogelijk te maken moeten randvoorwaarden veranderen. Het beleid en de afspraken dragen hieraan bij. De volgende indicatoren hebben betrekking op randvoorwaarden voor de transitie in de subsector personenauto's.

Presentatie

,

,

Presentatie

,

Presentatie

,

,

Presentatie

,

Veranderingen

Als de randvoorwaarden wijzigen, worden veranderingen in de samenleving mogelijk. De volgende indicatoren hebben betrekking op veranderingen die al zichtbaar en meetbaar zijn.

,

,

,

,

Resultaten

De volgende indicatoren hebben betrekking op meetbare resultaten in de subsector personenauto's.