Mobiliteit

Over personenauto's

De aanpak van de verduurzaming van personenauto's heeft ten doel dat in 2030 100% van de nieuwverkopen emissieloos is. Dit wordt ingevuld met batterij-elektrische (BEV) of waterstof -elektrische (FCEV) auto's. In de tussentijd zal de fossiele vraag zoveel mogelijk worden ingevuld met duurzame energiedragers als bio-ethanol en bio-CNG.

Het percentage emissieloos in de nieuwverkopen neemt exponentieel toe. In 2020 ging het om 20% van de nieuwverkopen, bijna volledig toe te schrijven aan BEV. FCEV zit met enkele honderden voertuigen nog in een andere marktfase.

Nieuwverkopen percentage emissieloze voertuigen

Presentatie

Over personenauto's

De aanpak van de verduurzaming van personenauto's heeft ten doel dat in 2030 100% van de nieuwverkopen emissieloos is. Dit wordt ingevuld met batterij-elektrische (BEV) of waterstof -elektrische (FCEV) auto's. In de tussentijd zal de fossiele vraag zoveel mogelijk worden ingevuld met duurzame energiedragers als bio-ethanol en bio-CNG.

Nieuwverkopen percentage emissieloze voertuigen

Nieuwverkopen - Nederland

Presentatie

Indicatoren

Het dashboard bevat voor personenauto's nu de volgende indicatoren.

Beleid en afspraken

In de uitvoering wordt gewerkt aan de volgende beleidsonderwerpen en (clusters van) afspraken. Lees de beschrijving en status door te klikken op het 'plusje'.

 • Financiële en fiscale stimulering

 • Flankerende maatregelen: communicatie, batterijcheck, electrificeren lease, autodelen en tweewielers

 • Nationale agenda laadinfrastructuur

 • Normeren van elektrische voertuigen (nationaal en in EU verband)

 • Verdere proces

Randvoorwaarden

Om de transitie mogelijk te maken moeten randvoorwaarden veranderen. Het beleid en de afspraken dragen hieraan bij. De volgende indicatoren hebben betrekking op randvoorwaarden voor de transitie in de subsector personenauto's.

Aantal modellen emissieloze personenauto's per segment

De figuur geeft de ontwikkeling van het aantal Batterij-Elektrische-Voertuig-modellen weer, beschikbaar in het betreffende jaar, per segment.

De totale markt is ingedeeld in de segmenten A tot en met E (A=klein, B=compact, C=kleine middenklasse, D=grote middenklasse, E=groot, luxe). In 2020 is het aanbod bijna verdubbeld ten opzichte van het jaar 2019. Met name in de kleinere segmenten is het aanbod sterk toegenomen. Het aanbod in de A-, B- en C-segmenten is van 18 beschikbare modellen in 2019 toegenomen naar 33 in 2020. Het totaal aantal beschikbare modellen blijft naar verwachting toenemen van 48 modellen in 2020 naar circa 62 in 2021. Het aanbod waterstof-personenauto’s (FCEV, fuel cell electric vehicle) beperkt zich vooralsnog tot de Hyundai Nexo en de Toyota Mirai. Beide personenauto’s zijn modellen in segment D.

Aanschafprijsontwikkeling BEV per segment

De figuur geeft de ontwikkeling van de kostprijs per marktsegment weer. Deze waarden zijn gebaseerd op de in het betreffende jaar beschikbaar gekomen modellen.

De totale markt is ingedeeld in de segmenten A tot en met E (A=klein, B=compact, C=kleine middenklasse, D=grote middenklasse, E=groot, luxe). De gemiddelde prijs is stabiel, maar door het toenemende aanbod komen er ook steeds meer betaalbare varianten op de markt. De spreiding van de prijs neemt toe. Dit is een gevolg van de toename in het aantal beschikbare modellen.

Actieradiusontwikkeling BEV per segment

De figuur geeft de ontwikkeling van de actieradius en de kostprijs per marktsegment weer. Deze waarden zijn gebaseerd op de in het betreffende jaar beschikbaar gekomen modellen.

De totale markt is ingedeeld in de segmenten A tot en met E (A=klein, B=compact, C=kleine middenklasse, D=grote middenklasse, E=groot, luxe). De gemiddelde actieradius in segmenten A en C neemt toe, terwijl de actieradius in segmenten B en D in 2020 lager is ten opzichte van het voorgaande jaar 2019. De actieradius in het A-segment is in 2020 weliswaar flink toegenomen maar is ten opzichte van de grotere segmenten nog wel beperkt.

Gewenste actieradius BEV, 2020

Uit de Elektrisch-Vervoer-monitor van de ANWB blijkt dat 51% van de automobilisten in Nederland een actieradius van 300-500 km acceptabel vindt, 36% verlangt een actieradius van meer dan 500 km en 13% vindt een actieradius van maximaal 300 km voldoende. In de segmenten B, C, D en E zijn voldoende modellen beschikbaar die aan deze actieradius eisen voldoen, in het A-segment is de actieradius in 2021 nog beperkt.

Presentatie

Total cost of ownership per maand per brandstof, 2020

De figuur toont de gemiddelde bezits- en gebruikskosten (total cost of ownership, TCO) voor verschillende segmenten. De aanschafkosten van een batterij-elektrische auto zijn weliswaar hoger dan voor een benzine- of dieselauto, maar de gemiddelde bezits- en gebruikskosten zijn voor de grote segmenten al lager. Voor het C-segment zijn de kosten vergelijkbaar. De kleine (A en B) segmenten zijn nog wel duurder bij gemiddeld gebruik.

In het bepalen van de TCO is uitgegaan van gemiddeld gebruik van een nieuwe personenauto, dat wil zeggen een gebruiksduur van 4 jaar en een gemiddeld afgelegde afstand van 15.000 km/jaar.

Afhankelijk van het gebruikspatroon zou de TCO van een BEV voor de een goedkoper kunnen zijn dan die van een fossiel voertuig, terwijl dat voor de ander nog niet zo is. Daarnaast speelt bij de keuze voor een overstap ook de zogenaamde overstapdrempel een rol waardoor een lagere TCO niet automatisch tot een overstap leidt.

Presentatie

Subsidie Elektrische Personenauto's Particulieren (SEPP), 2020

De figuren tonen het gebruik van de SEPP-regeling voor particulieren, deze regeling is vanaf 4 juni 2020 gestart.

Er is een budget voor zowel nieuwe als gebruikte elektrische voertuigen (EV's). In totaal was € 10 miljoen euro (2.500 nieuwe particuliere EV’s) budget beschikbaar voor nieuwe EV's in 2020, in 2021 was € 14,4 miljoen beschikbaar (3.600 nieuwe particuliere EV’s). Voor de komende jaren (t/m 2025) is er nog € 116,6 miljoen beschikbaar wat naar schatting neerkomt op 40.000 EV's.

Voor gebruikte EV's is in 2020 en 2021 in totaal € 20,7 miljoen beschikbaar gesteld. Op het moment van schrijven, augustus 2021, is ook dit bedrag volledig uitgekeerd. Voor de komende jaren (t/m 2024) is er nog € 71,8 miljoen beschikbaar wat neerkomt op ongeveer 36.000 EV's.

Het voornemen is om zowel voor nieuw als voor gebruikt ieder € 18,3 miljoen aan subsidiebudget in 2022 beschikbaar te stellen.

Presentatie

Presentatie

Aantal modellen emissieloze personenauto's per segment

De figuur geeft de ontwikkeling van het aantal Batterij-Elektrische-Voertuig-modellen weer, beschikbaar in het betreffende jaar, per segment.

De totale markt is ingedeeld in de segmenten A tot en met E (A=klein, B=compact, C=kleine middenklasse, D=grote middenklasse, E=groot, luxe). In 2020 is het aanbod bijna verdubbeld ten opzichte van het jaar 2019. Met name in de kleinere segmenten is het aanbod sterk toegenomen. Het aanbod in de A-, B- en C-segmenten is van 18 beschikbare modellen in 2019 toegenomen naar 33 in 2020. Het totaal aantal beschikbare modellen blijft naar verwachting toenemen van 48 modellen in 2020 naar circa 62 in 2021. Het aanbod waterstof-personenauto’s (FCEV, fuel cell electric vehicle) beperkt zich vooralsnog tot de Hyundai Nexo en de Toyota Mirai. Beide personenauto’s zijn modellen in segment D. Aantal zero-emissie modellen te koop - Nederland

Presentatie

Aanschafprijsontwikkeling BEV per segment

De figuur geeft de ontwikkeling van de kostprijs per marktsegment weer. Deze waarden zijn gebaseerd op de in het betreffende jaar beschikbaar gekomen modellen.

De totale markt is ingedeeld in de segmenten A tot en met E (A=klein, B=compact, C=kleine middenklasse, D=grote middenklasse, E=groot, luxe). De gemiddelde prijs is stabiel, maar door het toenemende aanbod komen er ook steeds meer betaalbare varianten op de markt. De spreiding van de prijs neemt toe. Dit is een gevolg van de toename in het aantal beschikbare modellen.

Actieradiusontwikkeling BEV per segment

De figuur geeft de ontwikkeling van de actieradius en de kostprijs per marktsegment weer. Deze waarden zijn gebaseerd op de in het betreffende jaar beschikbaar gekomen modellen.

De totale markt is ingedeeld in de segmenten A tot en met E (A=klein, B=compact, C=kleine middenklasse, D=grote middenklasse, E=groot, luxe). De gemiddelde actieradius in segmenten A en C neemt toe, terwijl de actieradius in segmenten B en D in 2020 lager is ten opzichte van het voorgaande jaar 2019. De actieradius in het A-segment is in 2020 weliswaar flink toegenomen maar is ten opzichte van de grotere segmenten nog wel beperkt.

Gewenste actieradius BEV, 2020

Uit de Elektrisch-Vervoer-monitor van de ANWB blijkt dat 51% van de automobilisten in Nederland een actieradius van 300-500 km acceptabel vindt, 36% verlangt een actieradius van meer dan 500 km en 13% vindt een actieradius van maximaal 300 km voldoende. In de segmenten B, C, D en E zijn voldoende modellen beschikbaar die aan deze actieradius eisen voldoen, in het A-segment is de actieradius in 2021 nog beperkt.

Acceptabele actieradius - - 2020 - Nederland

Presentatie

Total cost of ownership per maand per brandstof, 2020

De figuur toont de gemiddelde bezits- en gebruikskosten (total cost of ownership, TCO) voor verschillende segmenten. De aanschafkosten van een batterij-elektrische auto zijn weliswaar hoger dan voor een benzine- of dieselauto, maar de gemiddelde bezits- en gebruikskosten zijn voor de grote segmenten al lager. Voor het C-segment zijn de kosten vergelijkbaar. De kleine (A en B) segmenten zijn nog wel duurder bij gemiddeld gebruik.

In het bepalen van de TCO is uitgegaan van gemiddeld gebruik van een nieuwe personenauto, dat wil zeggen een gebruiksduur van 4 jaar en een gemiddeld afgelegde afstand van 15.000 km/jaar.

Afhankelijk van het gebruikspatroon zou de TCO van een BEV voor de een goedkoper kunnen zijn dan die van een fossiel voertuig, terwijl dat voor de ander nog niet zo is. Daarnaast speelt bij de keuze voor een overstap ook de zogenaamde overstapdrempel een rol waardoor een lagere TCO niet automatisch tot een overstap leidt.
Total cost of ownership per maand per brandstoftype - 2020 - Nederland

Presentatie

Subsidie Elektrische Personenauto's Particulieren (SEPP), 2020

De figuren tonen het gebruik van de SEPP-regeling voor particulieren, deze regeling is vanaf 4 juni 2020 gestart.

Er is een budget voor zowel nieuwe als gebruikte elektrische voertuigen (EV's). In totaal was € 10 miljoen euro (2.500 nieuwe particuliere EV’s) budget beschikbaar voor nieuwe EV's in 2020, in 2021 was € 14,4 miljoen beschikbaar (3.600 nieuwe particuliere EV’s). Voor de komende jaren (t/m 2025) is er nog € 116,6 miljoen beschikbaar wat naar schatting neerkomt op 40.000 EV's.

Voor gebruikte EV's is in 2020 en 2021 in totaal € 20,7 miljoen beschikbaar gesteld. Op het moment van schrijven, augustus 2021, is ook dit bedrag volledig uitgekeerd. Voor de komende jaren (t/m 2024) is er nog € 71,8 miljoen beschikbaar wat neerkomt op ongeveer 36.000 EV's.

Het voornemen is om zowel voor nieuw als voor gebruikt ieder € 18,3 miljoen aan subsidiebudget in 2022 beschikbaar te stellen.

Subsidie Elektrische Personenauto's Particulieren (SEPP) - - 2020 - Nederland

Presentatie

Subsidie Elektrische Personenauto's Particulieren (SEPP) - - 2020 - Nederland

Presentatie

Veranderingen

Als de randvoorwaarden wijzigen, worden veranderingen in de samenleving mogelijk. De volgende indicatoren hebben betrekking op veranderingen die al zichtbaar en meetbaar zijn.

Bereidheid om over te stappen op BEV

De bereidheid om over te stappen is in 2021 licht afgenomen ten opzichte van de jaren ervoor. 36% is geïnteresseerd in een batterij-elektrisch-voertuig. 34% is neutraal en 30% is niet geïnteresseerd.

Presentatie

Huidige elektrische rijder en toekomstige doelgroep, 2020

De huidige elektrische rijder is nog grotendeels een voorloper (innovator / early adopter), deze groep probeert graag wat nieuws uit en neemt eventuele gebreken wat sneller voor lief. De toekomstige elektrische rijder zal steeds meer de doorsnee Nederlander representeren (early en late majority), die strengere eisen stelt aan bijvoorbeeld de actieradius en de prijs.

Aandeel van type laadvoorziening op totale afgelegde elektrische kilometers in Nederland

Uit het nationaal laadonderzoek 2021 blijkt dat de huidige elektrischerijder veel thuis laadt: 59% in 2020. Naar schatting zijn er eind 2020 158.000 thuislaadpunten, 39.000 publieke laadpunten en 17.000 werklaadpunten.

Deze aantallen komen redelijk overeen met de laadmix, de laadbehoefte van de elektrische rijder. COVID-19 is van invloed geweest op de laadmix in 2020 , over het algemeen is meer thuis gewerkt en dus ook meer thuis opgeladen.

Tevredenheid over laadmogelijkheden personenauto's, 2021

De figuur toont de tevredenheid van elektrischerijden over de laadinfrastructuur.

Over het algemeen is de elektrische rijder (zeer) tevreden over de verschillende soorten laadinfrastructuur. Er is gevraagd een rapportcijfer (1-10) te geven. Dit betreft een nulmeting.

Bereidheid om over te stappen op BEV

De bereidheid om over te stappen is in 2021 licht afgenomen ten opzichte van de jaren ervoor. 36% is geïnteresseerd in een batterij-elektrisch-voertuig. 34% is neutraal en 30% is niet geïnteresseerd.

Bereidheid om over te stappen op BEV - - Nederland

Presentatie

Huidige elektrische rijder en toekomstige doelgroep, 2020

De huidige elektrische rijder is nog grotendeels een voorloper (innovator / early adopter), deze groep probeert graag wat nieuws uit en neemt eventuele gebreken wat sneller voor lief. De toekomstige elektrische rijder zal steeds meer de doorsnee Nederlander representeren (early en late majority), die strengere eisen stelt aan bijvoorbeeld de actieradius en de prijs.

Huidige elektrische rijder en toekomstige doelgroep - 2020 - Nederland

Presentatie

Aandeel van type laadvoorziening op totale afgelegde elektrische kilometers in Nederland

Uit het nationaal laadonderzoek 2021 blijkt dat de huidige elektrischerijder veel thuis laadt: 59% in 2020. Naar schatting zijn er eind 2020 158.000 thuislaadpunten, 39.000 publieke laadpunten en 17.000 werklaadpunten.

Deze aantallen komen redelijk overeen met de laadmix, de laadbehoefte van de elektrische rijder. COVID-19 is van invloed geweest op de laadmix in 2020 , over het algemeen is meer thuis gewerkt en dus ook meer thuis opgeladen. Laadvoorziening afgelegde elektrische kilometers - - Nederland

Presentatie

Tevredenheid over laadmogelijkheden personenauto's, 2021

De figuur toont de tevredenheid van elektrischerijden over de laadinfrastructuur.

Over het algemeen is de elektrische rijder (zeer) tevreden over de verschillende soorten laadinfrastructuur. Er is gevraagd een rapportcijfer (1-10) te geven. Dit betreft een nulmeting.

Tevredenheid - 2021 - Nederland

Presentatie

Resultaten

De volgende indicatoren hebben betrekking op meetbare resultaten in de subsector personenauto's.

Aantal voertuigen per laadpunt

Het aantal stekkervoertuigen per (semi-)publiek laadpunt blijkt de afgelopen jaren constant en fluctueert tussen de 3,5 en 4,5 voertuigen per laadpunt. Deze ratio bevat publieke en semi-publieke laadinfrastructuur, thuislaadpunten zijn niet meegenomen.

Het precieze aantal thuislaadpunten is niet bekend, naar schatting zijn dat er eind 2021 ongeveer 220.000. De ratio inclusief de thuislaadpunten komt neer op 1,2 stekkervoertuigen per laadpunt. Ook deze ratio is over de jaren heen constant.

Presentatie

Ontwikkeling aantal laadpunten

Het aantal laadpunten neemt snel toe en volgt de stijging van het aantal elektrische voertuigen.

Publieke laadpunten zijn 24/7 toegankelijk en staan op een publieke locatie zonder barrières zoals slagbomen of poorten. Een semi-publiek laadpunt is opengesteld voor publiek maar staat op een private locatie. Dit kan bijvoorbeeld bij parkeergarages, tankstations of bij retail- en horecalocaties zijn.

Thuislaadpunten zijn in dit overzicht niet meegenomen omdat het precieze aantal niet inzichtelijk is. Naar schatting zijn er eind 2021 ongeveer 220.000 thuislaadpunten. 

Presentatie

Nieuwverkopen aantallen elektrische voertuigen

Het aantal voertuigen in de nieuwverkopen neemt in de jaren 2016 t/m 2019 exponentieel toe. In 2020 steeg het aantal nieuwverkopen naar 71.567 emissieloze voertuigen, bijna volledig toe te schrijven aan batterij-elektrische voertuigen. In 2021 zijn er wat minder volledig elektrische voertuigen verkocht dan het voorgaande jaar, namelijk 60.957. Waterstof-voertuigen (Fuel Cell Electric Vehicles - FCEV) zitten met enkele honderden voertuigen nog in een andere marktfase.

Presentatie

Nieuwverkopen percentage emissieloze voertuigen

De aanpak van de verduurzaming van personenauto’s heeft ten doel dat in 2030 100% van de nieuwverkopen emissieloos is. Het percentage emissieloos in de nieuwverkopen neemt in de jaren 2016 t/m 2020 exponentieel toe. In 2020 ging het om 20,6% van de nieuwverkopen, bijna volledig toe te schrijven aan batterij-elektrische voertuigen. In 2021 is dit percentage licht teruggevallen naar 19,8% zero emissie. Waterstof-voertuigen (Fuel Cell Electric Vehicles - FCEV) zitten met enkele honderden voertuigen nog in een andere marktfase.

Aandeel emissielozevoertuigen in totale wagenpark Rijksoverheid

Het aantal emissieloze voertuigen (batterij-elektrische-voertuigen (BEV) en waterstof-voertuigen (FCEV)) in het rijkswagenpark is in de afgelopen jaren toegenomen naar zo'n 9% van het wagenpark in 2020. Het doel is een volledig emissieloos rijkswagenpark in 2028.

Presentatie

Ontwikkeling aantal personenauto's en gereden kilometers

De figuur geeft de ontwikkeling van het totaal aantal personenvoertuigen op de weg en totaal aantal gereden kilometers door deze voertuigen weer. Zowel het totaal aantal voertuigen als het daarmee gereden aantal kilometers neemt nog steeds toe.

Kilometrage personenauto's

De figuur laat zien dat het gemiddelde aantal gereden kilometers per personenauto in Nederland ongeveer 14.000 per jaar is terwijl dat van een batterij-elektrisch-voertuig (BEV) gemiddeld 9.000 km per jaar hoger is. Een mogelijke oorzaak hiervan is dat een BEV over het algemeen een jonge auto is en vaak zakelijk wordt gereden. Zowel jonge als zakelijke voertuigen leggen relatief meer kilometers af.

Presentatie

Ontwikkeling CO₂-uitstoot personenwagens

De figuur toont de ontwikkeling van de CO₂-uitstoot van personenwagens.

De gemiddelde CO₂-uitstoot van nieuw  gekochte personenauto’s daalt tot 2015. Tussen 2015 en 2017 neemt de CO₂-uitstoot van nieuw verkochte personenauto’s weer toe (gemiddeld voor alle brandstoffen) als gevolg van het groeiende marktaandeel van SUV’s. Van 2017 tot 2019 zien we dat de CO₂-uitstoot van benzine- + dieselvoertuigen nog steeds toeneemt, maar als de BEV’s (waarvan de uitstoot gelijk is aan 0) worden meegerekend is er vanaf 2017 juist een daling in de CO₂-uitstoot te zien per nieuw verkocht voertuig. Deze daling is dus volledig toe te rekenen aan het sterk toegenomen aantal nieuwverkopen van BEV’s vanaf 2017. In 2020 is er wel een daling van de uitstoot van diesel/benzine voertuigen, maar zodra BEV's worden meegerekend is deze daling veel sterker.

De uitstoot in de figuur is gebaseerd op op basis van de rijomstandigheden en de testcyclus op basis van NEDC, die voor de Europese typekeuring van voertuigen wordt gebruikt, en door de RDW wordt gerapporteerd. Tegenwoordig is de WLTP-methode de standaard, maar hiervoor zijn minder historische gegevens beschikbaar. Om de trend goed weer te kunnen geven is gekozen om de NEDC-methode aan te houden. De WLTP-waarden voor het totaal van alle brandstoffen in 2019 en 2020 zijn respectievelijk 119 en 104 gram CO₂/km.

Daarnaast blijkt uit onderzoek dat praktijkwaarden van fossiele voertuigen gemiddeld 40 gram/km hoger zijn, de uitstoot van BEV is in beide gevallen 0. Dit betekent dat het positieve effect van BEV’s op de CO₂-uitstoot van het totale wagenpark nog sterker is als men van de praktijkwaarden uitgaat (bron: TNO (2017): ‘Real-world fuel consumption of passenger cars based on monitoring of Dutch fuel pass data’.)

BEV occassiontransacties

De figuur laat zien dat de batterij-elektrische-voertuig(BEV)-occasionmarkt vanaf 2016 jaarlijks is verdubbeld. Ten opzichte van de 1.500.000 personenauto’s die jaarlijks als occasion worden verhandeld is het aandeel nog relatief klein.

Als een auto meerdere keren per jaar is verhandeld, telt dit in deze figuur slechts één keer. BEV-personenauto’s zijn nog relatief jong, de occasionmarkt verhandelt doorgaans wat oudere voertuigen. Dit verklaart het relatief kleine aantal BEV-occasions.

Ontwikkeling BEV vloot: in- en uitstroom

De figuur laat zien dat het overgrote merendeel van de in 2021 ruim 70.000 in Nederland ingestroomde batterij-elektrische-voertuigen (BEV's) nieuw verkocht is. Daarnaast werden ongeveer 9.500 voertuigen in 2021 als occasion geïmporteerd.

De uitstroom bestaat nagenoeg volledig uit export, in 2021 ongeveer 3.700 voertuigen. Gezien de jonge leeftijd van BEV personenauto’s is sloop nog nauwelijks aan de orde.

Aantal voertuigen per laadpunt

Het aantal stekkervoertuigen per (semi-)publiek laadpunt blijkt de afgelopen jaren constant en fluctueert tussen de 3,5 en 4,5 voertuigen per laadpunt. Deze ratio bevat publieke en semi-publieke laadinfrastructuur, thuislaadpunten zijn niet meegenomen.

Het precieze aantal thuislaadpunten is niet bekend, naar schatting zijn dat er eind 2021 ongeveer 220.000. De ratio inclusief de thuislaadpunten komt neer op 1,2 stekkervoertuigen per laadpunt. Ook deze ratio is over de jaren heen constant. Ratio (stekkervoertuigen per (semi-)publiek laadpunt - Nederland

Presentatie

Ontwikkeling aantal laadpunten

Het aantal laadpunten neemt snel toe en volgt de stijging van het aantal elektrische voertuigen.

Publieke laadpunten zijn 24/7 toegankelijk en staan op een publieke locatie zonder barrières zoals slagbomen of poorten. Een semi-publiek laadpunt is opengesteld voor publiek maar staat op een private locatie. Dit kan bijvoorbeeld bij parkeergarages, tankstations of bij retail- en horecalocaties zijn.

Thuislaadpunten zijn in dit overzicht niet meegenomen omdat het precieze aantal niet inzichtelijk is. Naar schatting zijn er eind 2021 ongeveer 220.000 thuislaadpunten.  Laadpunten - Nederland

Presentatie

Nieuwverkopen aantallen elektrische voertuigen

Het aantal voertuigen in de nieuwverkopen neemt in de jaren 2016 t/m 2019 exponentieel toe. In 2020 steeg het aantal nieuwverkopen naar 71.567 emissieloze voertuigen, bijna volledig toe te schrijven aan batterij-elektrische voertuigen. In 2021 zijn er wat minder volledig elektrische voertuigen verkocht dan het voorgaande jaar, namelijk 60.957. Waterstof-voertuigen (Fuel Cell Electric Vehicles - FCEV) zitten met enkele honderden voertuigen nog in een andere marktfase.

Nieuwverkopen - Nederland

Presentatie

Nieuwverkopen percentage emissieloze voertuigen

De aanpak van de verduurzaming van personenauto’s heeft ten doel dat in 2030 100% van de nieuwverkopen emissieloos is. Het percentage emissieloos in de nieuwverkopen neemt in de jaren 2016 t/m 2020 exponentieel toe. In 2020 ging het om 20,6% van de nieuwverkopen, bijna volledig toe te schrijven aan batterij-elektrische voertuigen. In 2021 is dit percentage licht teruggevallen naar 19,8% zero emissie. Waterstof-voertuigen (Fuel Cell Electric Vehicles - FCEV) zitten met enkele honderden voertuigen nog in een andere marktfase.

Nieuwverkopen - Nederland

Presentatie

Aandeel emissielozevoertuigen in totale wagenpark Rijksoverheid

Het aantal emissieloze voertuigen (batterij-elektrische-voertuigen (BEV) en waterstof-voertuigen (FCEV)) in het rijkswagenpark is in de afgelopen jaren toegenomen naar zo'n 9% van het wagenpark in 2020. Het doel is een volledig emissieloos rijkswagenpark in 2028.

Zero-Emissie-voertuigen - - Nederland

Presentatie

Ontwikkeling aantal personenauto's en gereden kilometers

De figuur geeft de ontwikkeling van het totaal aantal personenvoertuigen op de weg en totaal aantal gereden kilometers door deze voertuigen weer. Zowel het totaal aantal voertuigen als het daarmee gereden aantal kilometers neemt nog steeds toe.

Ontwikkeling aantal personenauto's en gereden kilometers - Nederland

Presentatie

Kilometrage personenauto's

De figuur laat zien dat het gemiddelde aantal gereden kilometers per personenauto in Nederland ongeveer 14.000 per jaar is terwijl dat van een batterij-elektrisch-voertuig (BEV) gemiddeld 9.000 km per jaar hoger is. Een mogelijke oorzaak hiervan is dat een BEV over het algemeen een jonge auto is en vaak zakelijk wordt gereden. Zowel jonge als zakelijke voertuigen leggen relatief meer kilometers af.

Gemiddeld aantal afgelegde kilometers - Nederland

Presentatie

Ontwikkeling CO₂-uitstoot personenwagens

De figuur toont de ontwikkeling van de CO₂-uitstoot van personenwagens.

De gemiddelde CO₂-uitstoot van nieuw  gekochte personenauto’s daalt tot 2015. Tussen 2015 en 2017 neemt de CO₂-uitstoot van nieuw verkochte personenauto’s weer toe (gemiddeld voor alle brandstoffen) als gevolg van het groeiende marktaandeel van SUV’s. Van 2017 tot 2019 zien we dat de CO₂-uitstoot van benzine- + dieselvoertuigen nog steeds toeneemt, maar als de BEV’s (waarvan de uitstoot gelijk is aan 0) worden meegerekend is er vanaf 2017 juist een daling in de CO₂-uitstoot te zien per nieuw verkocht voertuig. Deze daling is dus volledig toe te rekenen aan het sterk toegenomen aantal nieuwverkopen van BEV’s vanaf 2017. In 2020 is er wel een daling van de uitstoot van diesel/benzine voertuigen, maar zodra BEV's worden meegerekend is deze daling veel sterker.

De uitstoot in de figuur is gebaseerd op op basis van de rijomstandigheden en de testcyclus op basis van NEDC, die voor de Europese typekeuring van voertuigen wordt gebruikt, en door de RDW wordt gerapporteerd. Tegenwoordig is de WLTP-methode de standaard, maar hiervoor zijn minder historische gegevens beschikbaar. Om de trend goed weer te kunnen geven is gekozen om de NEDC-methode aan te houden. De WLTP-waarden voor het totaal van alle brandstoffen in 2019 en 2020 zijn respectievelijk 119 en 104 gram CO₂/km.

Daarnaast blijkt uit onderzoek dat praktijkwaarden van fossiele voertuigen gemiddeld 40 gram/km hoger zijn, de uitstoot van BEV is in beide gevallen 0. Dit betekent dat het positieve effect van BEV’s op de CO₂-uitstoot van het totale wagenpark nog sterker is als men van de praktijkwaarden uitgaat (bron: TNO (2017): ‘Real-world fuel consumption of passenger cars based on monitoring of Dutch fuel pass data’.) Gemiddelde CO₂-emissie personenauto's - - Nederland

Presentatie

BEV occassiontransacties

De figuur laat zien dat de batterij-elektrische-voertuig(BEV)-occasionmarkt vanaf 2016 jaarlijks is verdubbeld. Ten opzichte van de 1.500.000 personenauto’s die jaarlijks als occasion worden verhandeld is het aandeel nog relatief klein.

Als een auto meerdere keren per jaar is verhandeld, telt dit in deze figuur slechts één keer. BEV-personenauto’s zijn nog relatief jong, de occasionmarkt verhandelt doorgaans wat oudere voertuigen. Dit verklaart het relatief kleine aantal BEV-occasions. BEV occassiontransacties - Nederland

Presentatie

Ontwikkeling BEV vloot: in- en uitstroom

De figuur laat zien dat het overgrote merendeel van de in 2021 ruim 70.000 in Nederland ingestroomde batterij-elektrische-voertuigen (BEV's) nieuw verkocht is. Daarnaast werden ongeveer 9.500 voertuigen in 2021 als occasion geïmporteerd.

De uitstroom bestaat nagenoeg volledig uit export, in 2021 ongeveer 3.700 voertuigen. Gezien de jonge leeftijd van BEV personenauto’s is sloop nog nauwelijks aan de orde.

BEV vloot - - Nederland

Presentatie

BEV vloot - Saldo - Nederland

Presentatie