Bronnenlijst

Industrie

Gebouwde omgeving

 • CBS (2021)
 • CBS (2021), aargasverbruik
 • EIB (2021)
 • Programma Aardgasvrije Wijken (2021), Voortgang Transitievisie Warmte
 • PBL (2020) Klimaat- en energieverkenning
 • RVO energielabelregistratie (2021), BAG
 • RVO, Warmtefonds, eigen data SEEH/ISDE
 • RVO (2021), jaarverslag EIA
 • RVO/Ipsos (2021)
 • RVO energielabelregistratie(2021)
 • RVO/Panteia (2021)
 • TNO energietranstie studies (2020)

Landbouw

 • Glastuinbouw Nederland (2021), eigen data
 • Klimaatakkoord, paragraaf C4.5.2, Bossenstrategie (2019)
 • Koopmans et al,Evaluatie van maatregelen voor het vastleggen van koolstof in minerale gronden '19-23
 • Ministerie van LNV (2021), eigen data
 • NCM (2020), Landelijke rapportage en inventarisatie export en verwerking dierlijke mest, figuur 4.12
 • Bijlage behorende bij artikel 3 regeling specifieke uitkering Impuls Veenweiden - 17-10-20 t/m heden
 • RVO (2021), eigen data EG-regeling
 • RVO (2021), eigen data EIA-technieken
 • RVO (2021), eigen data geothermie
 • RVO, Blijvend grasland 2021
 • RVO (2021), eigen data MEI
 • RVO (2021), eigen data MEI (energie en CO₂-reductie)
 • RVO (2021), eigen data MIA/VAMIL, 2018 en 2019 en 2020
 • RVO (2021), SBV Innovatiemodule, gehonoreerde projecten 2020, 2021
 • RVO (2021), eigen data SDE+(+)
 • RVO (juni 2021), eigen data SRV
 • Stichting Milieukeur (2021), eigen data
 • Website Integrale aanpak, Samen werken aan duurzame en klimaatverantwoorde veehouderij
 • Wageningen Economic Research (WEcR) (2021), Energiemonitor Glastuinbouw (areaal glastuinbouw)
 • Wageningen Economic Research (WEcR) (2021), Energiemonitor Glastuinbouw (elektriciteitsbalans)
 • Wageningen Economic Research (WEcR) (2021), Energiemonitor Glastuinbouw (inkoop CO₂)
 • Wageningen Economic Research (WEcR) (2021), Energiemonitor Glastuinbouw (productie elektriciteit)
 • Wageningen Economic Research (WEcR) (2021), Energiemonitor Glastuinbouw (duurzame energie)
 • WEcR (dec. 2020), Sectorrapportage Duurzame Zuivel Keten, prestaties 2019 in perspectief, tabel 2.3

Mobiliteit

Energiesysteem

Verduurzaming Rijksbedrijfsvoering

 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (2021), eigen data
 • Rijksvastgoedbedrijf (2021), eigen data
 • RVO (2021), eigen data