Mobiliteit

Indicatoren

Het dashboard bevat voor goederenvervoer nu de volgende indicatoren.

Beleid en afspraken

In de uitvoering wordt gewerkt aan de volgende beleidsonderwerpen en (clusters van) afspraken. Lees de beschrijving en status door te klikken op het 'plusje'.

  • Middelgrote zero-emissie zones stadslogistiek in 30-40 grotere gemeenten

  • 30% reductie van de CO2-uitstoot door achterland en continentaal vervoer

  • Binnenvaart

Randvoorwaarden

Om de transitie mogelijk te maken moeten randvoorwaarden veranderen. Het beleid en de afspraken dragen hieraan bij. De volgende indicatoren hebben betrekking op randvoorwaarden voor de transitie in de subsector goederenvervoer.

,

,

,

,

,

,

Veranderingen

Nog niet beschikbaar.

Resultaten

De volgende indicatoren hebben betrekking op meetbare resultaten in de subsector goederenvervoer.

Presentatie

Presentatie