Mobiliteit

,

,

Indicatoren

Het dashboard bevat voor duurzame energiedragers mobiliteit nu de volgende indicatoren.

Beleid en afspraken

In de uitvoering wordt gewerkt aan de volgende beleidsonderwerpen en (clusters van) afspraken. Lees de beschrijving en status door te klikken op het 'plusje'.

  • Hernieuwbare energiedragers

  • Stimuleren waterstof

  • Duurzaam inkopen, bussen, doelgroepenvervoer, reinigingsvoertuigen

Randvoorwaarden

Nog niet beschikbaar.

Veranderingen

Nog niet beschikbaar.

Resultaten

De volgende indicatoren hebben betrekking op meetbare resultaten in de subsector duurzame energiedragers in de mobiliteit.

,

,

,

In  - Provincies

Presentatie

still

,

,

,

In  - Provincies

Presentatie

still