Mobiliteit

Over mobiliteit in de bouw

De inzet op lage emissie en emissieloos aangedreven mobiele werktuigen in de bouw en grond-, weg- en-waterbouw (GWW) in 2030 komt voort uit de Green Deal Bouwlogistiek, het Klimaatakkoord, de PAS-regeling en het Schone Lucht Akkoord.

Op basis van de huidige gegevens is berekend dat de CO2-uitstoot van mobiele werktuigen circa 1,5 Mton in 2020 bedraagt. In het Klimaatakkoord is als doel opgenomen dat er de komende 10 jaar 0,4 Mton (circa 30%) kan worden gereduceerd.Op dit moment worden er nog slechts enkele zero- en lage emissie mobiele werktuigen ingezet.

CO2-uitstoot mobiele werktuigen, 2020

Presentatie

Over mobiliteit in de bouw

De inzet op lage emissie en emissieloos aangedreven mobiele werktuigen in de bouw en grond-, weg- en-waterbouw (GWW) in 2030 komt voort uit de Green Deal Bouwlogistiek, het Klimaatakkoord, de PAS-regeling en het Schone Lucht Akkoord.

Op basis van de huidige gegevens is berekend dat de CO2-uitstoot van mobiele werktuigen circa 1,5 Mton in 2020 bedraagt. In het Klimaatakkoord is als doel opgenomen dat er de komende 10 jaar 0,4 Mton (circa 30%) kan worden gereduceerd.Op dit moment worden er nog slechts enkele zero- en lage emissie mobiele werktuigen ingezet.

CO2-uitstoot mobiele werktuigen, 2020

CO₂-uitstoot Mobiele werktuigen bouwsector -  - 2020 - Nederland

Presentatie

Indicatoren

Het dashboard bevat voor mobiliteit in de bouw nu de volgende indicatoren.

Randvoorwaarden

Veranderingen

Beleid en afspraken

In de uitvoering wordt gewerkt aan de volgende beleidsonderwerpen en (clusters van) afspraken. Lees de beschrijving en status door te klikken op het 'plusje'.

  • Klimaatneutrale en circulaire GWW

  • Emissieloos bouwverkeer, mobiele werktuigen

Randvoorwaarden

Nog niet beschikbaar.

Veranderingen

Nog niet beschikbaar.

Resultaten

De volgende indicatoren hebben betrekking op meetbare resultaten in de subsector mobiliteit in de bouw.

Modelschatting CO₂-uitstoot mobiele werktuigen bouwsector, 2020

De figuur toont de berekende CO₂-uitstoot van mobiele werktuigen, deze bedraagt circa 1,5 Mton in 2020.

In het Klimaatakkoord is als doel opgenomen dat er de komende 10 jaar 0,4 Mton (circa 30%) kan worden gereduceerd. Op dit moment worden slechts enkele emissieloze en lage-emissie mobiele werktuigen ingezet.

Presentatie

Modelschatting CO₂-uitstoot mobiele werktuigen bouwsector, 2020

De figuur toont de berekende CO₂-uitstoot van mobiele werktuigen, deze bedraagt circa 1,5 Mton in 2020.

In het Klimaatakkoord is als doel opgenomen dat er de komende 10 jaar 0,4 Mton (circa 30%) kan worden gereduceerd. Op dit moment worden slechts enkele emissieloze en lage-emissie mobiele werktuigen ingezet.

CO₂-uitstoot Mobiele werktuigen bouwsector -  - 2020 - Nederland

Presentatie