Mobiliteit

CO2-uitstoot mobiele werktuigen,

CO2-uitstoot mobiele werktuigen,

Indicatoren

Het dashboard bevat voor mobiliteit in de bouw nu de volgende indicatoren.

Randvoorwaarden

Veranderingen

Beleid en afspraken

In de uitvoering wordt gewerkt aan de volgende beleidsonderwerpen en (clusters van) afspraken. Lees de beschrijving en status door te klikken op het 'plusje'.

  • Klimaatneutrale en circulaire GWW

  • Emissieloos bouwverkeer, mobiele werktuigen

Randvoorwaarden

Nog niet beschikbaar.

Veranderingen

Nog niet beschikbaar.

Resultaten

De volgende indicatoren hebben betrekking op meetbare resultaten in de subsector mobiliteit in de bouw.

,

,