Landbouw en landgebruik

Elementen klimaatbeleid veehouderij

still

Elementen klimaatbeleid veehouderij

still

Indicatoren

Het dashboard bevat voor veehouderij nu de volgende indicatoren.

Beleid en afspraken

In de uitvoering wordt gewerkt aan de volgende beleidsonderwerpen en (clusters van) afspraken. Lees de beschrijving en status door te klikken op het 'plusje'.

  • Generiek

  • Melkveehouderij

  • Varkenshouderij

Randvoorwaarden

Om de transitie mogelijk te maken moeten randvoorwaarden veranderen. Het beleid en de afspraken dragen hieraan bij. De volgende indicatoren hebben betrekking op randvoorwaarden voor de transitie in de subsector veehouderij.

#show(kb_landb_fig377)#

#show(kb_landb_fig377)#

Veranderingen

Als de randvoorwaarden wijzigen, worden veranderingen in de samenleving mogelijk. De volgende indicatoren hebben betrekking op veranderingen die al zichtbaar en meetbaar zijn.

,

,

Resultaten

De volgende indicatoren hebben betrekking op meetbare resultaten in de subsector veehouderij.

,