Landbouw en landgebruik

Indicatoren

Het dashboard bevat voor glastuinbouw nu de volgende indicatoren.

Beleid en afspraken

In de uitvoering wordt gewerkt aan de volgende beleidsonderwerpen en (clusters van) afspraken. Lees de beschrijving en status door te klikken op het 'plusje'.

  • Borging

  • Kas als energiebon

  • Gebiedsaanpak

  • CO₂-voorziening

  • Restwarmte

  • Geothermie

Randvoorwaarden

Om de transitie mogelijk te maken moeten randvoorwaarden veranderen. Het beleid en de afspraken dragen hieraan bij. De volgende indicatoren hebben betrekking op randvoorwaarden voor de transitie in de subsector landgebruik.

Veranderingen

Als de randvoorwaarden wijzigen, worden veranderingen in de samenleving mogelijk. De volgende indicatoren hebben betrekking op veranderingen die al zichtbaar en meetbaar zijn.

Presentatie

2018-2020

Presentatie

Het totaal aantal aanvragen voor 2017 was . Voor 2018 en 2019 waren dat er respectievelijk en .

Resultaten

De volgende indicatoren hebben betrekking op meetbare resultaten in de subsector glastuinbouw.

Presentatie

Globale elektriciteitsbalans glastuinbouwsector in 2019

Presentatie

Presentatie

Globale elektriciteitsbalans glastuinbouwsector in 2019

Presentatie