Gebouwde omgeving

, -

, -

Indicatoren

Het dashboard bevat voor gebiedsgerichte aanpak nu de volgende indicatoren.

Beleid en afspraken

In de uitvoering wordt gewerkt aan de volgende beleidsonderwerpen en (clusters van) afspraken. Lees de beschrijving en status door te klikken op het 'plusje'.

  • Expertisecentrum Warmte en Leidraad

  • Financiering netten en warmterotonde

  • Inzet warmtesector en groen gas sector

  • Marktordening en tarifering warmte

  • Ontwikkelings- en innovatieagenda

  • Opstellen plannen en financiële ondersteuning gemeenten

  • Praktijk in de Wijk

  • Randvoorwaarden duurzame warmte

  • Stimuleringsinstrumenten

  • Wetgevingsagenda en Wijkgerichte aanpak

Randvoorwaarden

Om de transitie mogelijk te maken moeten randvoorwaarden veranderen. Het beleid en de afspraken dragen hieraan bij. De volgende indicatoren hebben betrekking op randvoorwaarden voor de transitie in de subsector gebiedsgerichte aanpak.

, -

, -

Veranderingen


Resultaten