Gebouwde omgeving

Over de sector gebouwde omgeving

Om bij te dragen aan het tegengaan van klimaatverandering is het doel dat de gebouwde omgeving in 2050 CO2-neutraal is. Daarom verminderen we de vraag naar energie door gebouwen beter te isoleren én stappen we richting 2050 stapsgewijs over van aardgas op andere vormen van duurzame warmte. Het beleid gericht op de verduurzaming volg hierin twee sporen. Een gebiedsgericht spoor, de zogenoemde wijkgerichte aanpak, waarin gemeenten de regierol hebben. Zij maken plannen voor de verduurzaming en de warmtevoorziening per wijk of buurt. En een tweede spoor gericht op de individuele verduurzaming van verschillende gebouwentypen, waaronder woningen en utiliteitsbouw.

Over de sector gebouwde omgeving

Om bij te dragen aan het tegengaan van klimaatverandering is het doel dat de gebouwde omgeving in 2050 CO2-neutraal is. Daarom verminderen we de vraag naar energie door gebouwen beter te isoleren én stappen we richting 2050 stapsgewijs over van aardgas op andere vormen van duurzame warmte. Het beleid gericht op de verduurzaming volg hierin twee sporen. Een gebiedsgericht spoor, de zogenoemde wijkgerichte aanpak, waarin gemeenten de regierol hebben. Zij maken plannen voor de verduurzaming en de warmtevoorziening per wijk of buurt. En een tweede spoor gericht op de individuele verduurzaming van verschillende gebouwentypen, waaronder woningen en utiliteitsbouw.

Gebouw - woning

Nederland telt bijna 8 miljoen woningen. Koopwoningen maken ongeveer 58% uit van die totale woningvoorraad. Corporatieswoningen, sociale huur, beslaan ongeveer 29%. De overige 13% is van andere verhuurders waaronder particuliere verhuurders en (grote) institutionele beleggers. Een aanzienlijk deel van de woningvoorraad heeft nog een slecht energielabel. Al is ook te zien dat het aandeel woningen met een hoog A of B-label verder toeneemt, met zo'n 40% eind 2020. Van de corporatiewoningen heeft 75% inmiddels een groen (A-C) energielabel. In de particuliere verhuur is er sprake van het grootste aandeel lage labels (F en G). Portefeuilles van institutionele beleggers hebben gemiddeld genomen een hogere energetische kwaliteit.

Meer over gebouw - woning

Verdeling energielabels in woningbouw, 2021

Presentatie

Gemiddeld temperatuur gecorrigeerd aardgasverbruik van huishoudens

Presentatie

Gebouw - woning

Nederland telt bijna 8 miljoen woningen. Koopwoningen maken ongeveer 58% uit van die totale woningvoorraad. Corporatieswoningen, sociale huur, beslaan ongeveer 29%. De overige 13% is van andere verhuurders waaronder particuliere verhuurders en (grote) institutionele beleggers. Een aanzienlijk deel van de woningvoorraad heeft nog een slecht energielabel. Al is ook te zien dat het aandeel woningen met een hoog A of B-label verder toeneemt, met zo'n 40% eind 2020. Van de corporatiewoningen heeft 75% inmiddels een groen (A-C) energielabel. In de particuliere verhuur is er sprake van het grootste aandeel lage labels (F en G). Portefeuilles van institutionele beleggers hebben gemiddeld genomen een hogere energetische kwaliteit.

Meer over gebouw - woning

Verdeling energielabels in woningbouw, 2021

Energieprestatie woningen - 2021 - Nederland

Presentatie

Gemiddeld temperatuur gecorrigeerd aardgasverbruik van huishoudens

Aardgasverbruik van huishoudens - Nederland

Presentatie

Gebouw - utiliteit

De utiliteitsbouw is een diverse sector. Utiliteitsgebouwen zijn alle gebouwen met een commerciële of maatschappelijke functie. Commercieel vastgoed bestaat onder andere uit kantoren en winkels. Bij maatschappelijk vastgoed kan je denken aan zorgwoningen, ziekenhuizen, scholen, sporthallen en gemeentehuizen. Een groot deel van de utiliteitsbouw (82%) heeft nog geen geregistreerd energielabel. Het deel dat wel een energielabel heeft is tussen 2017-2020 energiezuiniger geworden.

Meer over gebouw - utiliteit

Verdeling geregistreerde energielabels in utiliteitsbouw, 2021

Presentatie

Gemiddeld temperatuur gecorrigeerd aardgasverbruik van diensten

Presentatie

Gebouw - utiliteit

De utiliteitsbouw is een diverse sector. Utiliteitsgebouwen zijn alle gebouwen met een commerciële of maatschappelijke functie. Commercieel vastgoed bestaat onder andere uit kantoren en winkels. Bij maatschappelijk vastgoed kan je denken aan zorgwoningen, ziekenhuizen, scholen, sporthallen en gemeentehuizen. Een groot deel van de utiliteitsbouw (82%) heeft nog geen geregistreerd energielabel. Het deel dat wel een energielabel heeft is tussen 2017-2020 energiezuiniger geworden.

Meer over gebouw - utiliteit

Verdeling geregistreerde energielabels in utiliteitsbouw, 2021

Verdeling geregistreerde energielabels in utiliteitsgebouwen - 2021 - Nederland

Presentatie

Gemiddeld temperatuur gecorrigeerd aardgasverbruik van diensten

Aardgasverbruik diensten - Nederland

Presentatie

Gebiedsgerichte aanpak

In de meeste huishoudens is aardgas nu nog een vanzelfsprekende keuze voor verwarmen en koken. Daar komt de komende 30 jaar verandering in. Niet in één keer, maar geleidelijk en gefaseerd, door middel van een wijkgerichte aanpak. Hierin wordt wijk voor wijk gekeken naar de verduurzaming van de gebouwen en het alternatief voor verwarming met, en koken op, aardgas. Gemeenten hebben hierin de regierol. Hoe een gemeente dit gaat oppakken en in welke wijk ze wanneer aan de slag gaat, beschrijft de gemeente in de transitievisie warmte die uiterlijk eind 2021 moeten worden vastgesteld.

Meer over gebiedsgerichte aanpak

Tussenstand transitievisies warmte, September 2021

Presentatie

Gebiedsgerichte aanpak

In de meeste huishoudens is aardgas nu nog een vanzelfsprekende keuze voor verwarmen en koken. Daar komt de komende 30 jaar verandering in. Niet in één keer, maar geleidelijk en gefaseerd, door middel van een wijkgerichte aanpak. Hierin wordt wijk voor wijk gekeken naar de verduurzaming van de gebouwen en het alternatief voor verwarming met, en koken op, aardgas. Gemeenten hebben hierin de regierol. Hoe een gemeente dit gaat oppakken en in welke wijk ze wanneer aan de slag gaat, beschrijft de gemeente in de transitievisie warmte die uiterlijk eind 2021 moeten worden vastgesteld.

Meer over gebiedsgerichte aanpak

Tussenstand transitievisies warmte, September 2021

Voortgang transitievisie warmte gemeenten  -  - September 2021 - Nederland

Presentatie