Mobiliteit

Over innovatie in mobiliteit

Innovaties zijn belangrijk om de doelen uit het Klimaatakkoord te kunnen halen. De kennisvragen en innovatieopgaven daarvoor zijn gebundeld in de Integrale Kennis- en Innovatieagenda (IKIA) Energie en Klimaat. Deze agenda maakt onderdeel uit van het Klimaatakkoord en beschrijft de opgave in dertien meerjarige missie-gedreven innovatieprogramma's (MMIP's).

IenW heeft de scope van het MMIP Duurzaam en Toekomstbestendig Mobiliteitssysteem verbreed met de maatschappelijke thema's veiligheid, luchtkwaliteit, gezondheid en bereikbaarheid. Om deze reden wordt de missie D+ genoemd. Missie D+ kijkt naast wegvervoer ook naar zee- en luchtvaart als belangrijke sectoren waar - in aanvulling op de afspraken uit het Klimaatakkoord - CO2-reductie kan worden gerealiseerd.

Sociale innovatie en samenwerking tussen sectoren

Het afgelopen jaar is er een aantal voorwaarden voor voortgaande innovatie gerealiseerd:

- Het innovatieprogramma Heavy duty laadinfra is gestart.
- Er is een Corona-steunpakket ontwikkeld (ter hoogte van €150 miljoen) voor R&D in de mobiliteit (uitvoering in 2021).
- Er is een tijdelijke klankbordgroep voor laadinfra ingericht.

Daarnaast is samen met andere sectoren gewerkt aan een roadmap klimaatneutrale brandstoffen (in samenwerking met missie Industrie), haalbaarheidsstudie batterijtechnologie (in samenwerking met topsector Energie) en white paper digitalisering en platforms (in samenwerking met topsector Logistiek).

Maatschappelijke signalen van innovatie

Een heldere indicatie dat innovatie in mobiliteit maatschappelijk leeft wordt gevormd door het aantal patenten en wetenschappelijke presentaties in Nederland. In 2020 zijn 65 patenten voor duurzame mobiliteit ingediend door een Nederlandse instantie (bron: D+ rapportage/TNO). In 2020 zijn er in Nederland 333 publicaties op het gebied van duurzame mobiliteit verschenen in een wetenschappelijk tijdschrift of als conference paper (bron: D+ rapportage/TNO).

Techniekontwikkeling vervoermiddelen

Bij batterij-elektrische voertuigen spelen de volgende ontwikkelingen een centrale rol: batterijtechnologie, batterijmanagementsystemen (BMS), energiemanagementstrategieën (EMS), ‘In-wheel’ motorconcepten en oplaadtechnieken. Ontwikkelingen bij waterstofvoertuigen vinden plaats op het gebied van efficiency en levensduur van brandstofcellen en op het gebied van waterstof als bouwsteen voor synthetische brandstoffen (e-fuels). Tevens lopen er nieuwe onderzoeken en tests naar de toepassing van waterstof in een verbrandingsmotor (ICE) voor vrachttransport. Deze ontwikkeling hangt samen met de doelstelling van de Europese waterstofstrategie om tegen 2030 in de EU ten minste 40 gigawatt aan elektrolytische cellen voor hernieuwbare waterstof te installeren en daarmee tot 10 miljoen ton hernieuwbare waterstof te produceren.

Techniekontwikkeling infrastructuur

Bij elektriciteit vinden de techniekontwikkelingen plaats op het vlak van: hogere vermogens, gelijkstroom laden, inductief laden en ondergrondse laadpunten, ‘In-motion-charging’ en ‘smart charging’. De afvulsnelheid van waterstof zal in de nabije toekomst nog verder toenemen en het niveau van dat van conventionele brandstoffen dicht naderen.

Over innovatie in mobiliteit

Innovaties zijn belangrijk om de doelen uit het Klimaatakkoord te kunnen halen. De kennisvragen en innovatieopgaven daarvoor zijn gebundeld in de Integrale Kennis- en Innovatieagenda (IKIA) Energie en Klimaat. Deze agenda maakt onderdeel uit van het Klimaatakkoord en beschrijft de opgave in dertien meerjarige missie-gedreven innovatieprogramma's (MMIP's).

IenW heeft de scope van het MMIP Duurzaam en Toekomstbestendig Mobiliteitssysteem verbreed met de maatschappelijke thema's veiligheid, luchtkwaliteit, gezondheid en bereikbaarheid. Om deze reden wordt de missie D+ genoemd. Missie D+ kijkt naast wegvervoer ook naar zee- en luchtvaart als belangrijke sectoren waar - in aanvulling op de afspraken uit het Klimaatakkoord - CO2-reductie kan worden gerealiseerd.

Sociale innovatie en samenwerking tussen sectoren

Het afgelopen jaar is er een aantal voorwaarden voor voortgaande innovatie gerealiseerd:

- Het innovatieprogramma Heavy duty laadinfra is gestart.
- Er is een Corona-steunpakket ontwikkeld (ter hoogte van €150 miljoen) voor R&D in de mobiliteit (uitvoering in 2021).
- Er is een tijdelijke klankbordgroep voor laadinfra ingericht.

Daarnaast is samen met andere sectoren gewerkt aan een roadmap klimaatneutrale brandstoffen (in samenwerking met missie Industrie), haalbaarheidsstudie batterijtechnologie (in samenwerking met topsector Energie) en white paper digitalisering en platforms (in samenwerking met topsector Logistiek).

Maatschappelijke signalen van innovatie

Een heldere indicatie dat innovatie in mobiliteit maatschappelijk leeft wordt gevormd door het aantal patenten en wetenschappelijke presentaties in Nederland. In 2020 zijn 65 patenten voor duurzame mobiliteit ingediend door een Nederlandse instantie (bron: D+ rapportage/TNO). In 2020 zijn er in Nederland 333 publicaties op het gebied van duurzame mobiliteit verschenen in een wetenschappelijk tijdschrift of als conference paper (bron: D+ rapportage/TNO).

Techniekontwikkeling vervoermiddelen

Bij batterij-elektrische voertuigen spelen de volgende ontwikkelingen een centrale rol: batterijtechnologie, batterijmanagementsystemen (BMS), energiemanagementstrategieën (EMS), ‘In-wheel’ motorconcepten en oplaadtechnieken. Ontwikkelingen bij waterstofvoertuigen vinden plaats op het gebied van efficiency en levensduur van brandstofcellen en op het gebied van waterstof als bouwsteen voor synthetische brandstoffen (e-fuels). Tevens lopen er nieuwe onderzoeken en tests naar de toepassing van waterstof in een verbrandingsmotor (ICE) voor vrachttransport. Deze ontwikkeling hangt samen met de doelstelling van de Europese waterstofstrategie om tegen 2030 in de EU ten minste 40 gigawatt aan elektrolytische cellen voor hernieuwbare waterstof te installeren en daarmee tot 10 miljoen ton hernieuwbare waterstof te produceren.

Techniekontwikkeling infrastructuur

Bij elektriciteit vinden de techniekontwikkelingen plaats op het vlak van: hogere vermogens, gelijkstroom laden, inductief laden en ondergrondse laadpunten, ‘In-motion-charging’ en ‘smart charging’. De afvulsnelheid van waterstof zal in de nabije toekomst nog verder toenemen en het niveau van dat van conventionele brandstoffen dicht naderen.