Industrie

,

Indicatoren

Het dashboard bevat nu de volgende indicatoren.

Beleid en afspraken

In de uitvoering wordt gewerkt aan de volgende beleidsonderwerpen en (clusters van) afspraken. Lees de beschrijving en status door te klikken op het 'plusje'.

  • Circulaire economie

  • Decentraal

  • EU

  • Industrieroutes

  • Infrastructuur

  • Instrumentarium

  • Kennis & Innovatie

  • Monitoring

Randvoorwaarden

Om de transitie mogelijk te maken moeten randvoorwaarden veranderen. Het beleid en de afspraken dragen hieraan bij. De volgende indicatoren hebben betrekking op randvoorwaarden voor de transitie in de subsector projectenpijplijn.

Presentatie

grafiek

Heffingsplichtigen (aantal) (%) (Mton CO2-eq) (%)
% %
% %
% %
% %
% %
% %
Totaal 271 100,0% 48 100,0%
Presentatie

Grove uitsplitsing EB+ODE bijdrage1
2
1De bijdragen van huishoudens en bedrijven in de jaren 2019 t/m 2021 zijn generiek geschaald naar de gerealiseerde EB + ODE ontvangsten in die jaren. De uitsplitsing voor het jaar 2022 is gebaseerd op basis van de verwachte sleutels voor dat jaar en is dus (nog) niet geschaald naar realisatiecijfers.
2In verband met technische redenen is de EB+ODE bijdrage van huishoudens in de bovenstaande tabel gepresenteerd inclusief het voordeel van de belastingvermindering en bij het bedrijfsleven excl. het voordeel van de belastingvermindering. In 2022 wordt er tijdelijk meer belastingvermindering toegekend aan huishoudens dan het bedrag dat huishoudens in 2022 aan EB en ODE verschuldigd zijn, dit houdt verband met het incidentele compensatiepakket van de energierekening ad. 3,2 miljard euro.
Presentatie

Veranderingen

Als de randvoorwaarden wijzigen, worden veranderingen in de samenleving mogelijk. De volgende indicatoren hebben betrekking op veranderingen die al zichtbaar en meetbaar zijn.

Presentatie

Resultaten

De volgende indicatoren hebben betrekking op meetbare resultaten in de subsector projectenpijplijn.