Industrie

Over innovatieroutes

De industrie werkt samen met de wetenschap en topsectoren aan onderzoek, ontwikkeling en demonstratie van nieuwe energiedragers en productietechnieken langs verschillende innovatieroutes, die vooral na 2030 hard nodig zijn om de industrie klimaatneutraal te laten produceren. Nu al zien we dat ingezet wordt op technieken voor de langere termijn, waaronder circulaire technieken. Naar verwachting zullen deze technieken leiden tot nieuwe producten, productieprocessen en opbouw van nieuwe bedrijven en waardeketens.

Voor inzicht in de voortgang op innovatieroutes voor de industrie monitoren we zowel de input (randvoorwaarden) als de output (verandering en resultaten). Aan de inputkant kijken we vooral naar de inzet van publieke middelen. Aan de outputkant laten we zien hoeveel en welke typen installaties per innovatieroute en per innovatiefase er (naar verwachting) de komende jaren worden opgeleverd.

Verdeling innovatiesubsidies

Kies tussen 2019 en 2020
Bedragen in € x 1000

Indicatoren

Het dashboard bevat voor innovatieroutes nu de volgende indicatoren.

Beleid en afspraken

In de uitvoering wordt gewerkt aan de volgende beleidsonderwerpen en (clusters van) afspraken. Lees de beschrijving en status door te klikken op het 'plusje'.

  • Decentraal

  • EU

  • Infrastructuur

  • Instrumentarium

  • Kennis & Innovatie

  • Monitoring

Randvoorwaarden

Om de transitie mogelijk te maken moeten randvoorwaarden veranderen. Het beleid en de afspraken dragen hieraan bij. De volgende indicatoren hebben betrekking op randvoorwaarden voor de transitie in de subsector innovatieroutes.

Verdeling innovatiesubsidies

De industrie werkt samen met de wetenschap en topsectoren aan onderzoek, ontwikkeling en demonstratie van nieuwe energiedragers en productietechnieken langs verschillende innovatieroutes, die vooral na 2030 hard nodig zijn om de industrie klimaatneutraal te laten produceren. Nu al zien we dat ingezet wordt op technieken voor de langere termijn, waaronder circulaire technieken. Naar verwachting zullen deze technieken leiden tot nieuwe producten, productieprocessen en opbouw van nieuwe bedrijven en waardeketens.

Voor inzicht in de voortgang op innovatieroutes voor de industrie monitoren we zowel de input (randvoorwaarden) als de output (verandering en resultaten). Aan de inputkant kijken we vooral naar de inzet van publieke middelen. Aan de outputkant laten we zien hoeveel en welke typen installaties per innovatieroute en per innovatiefase er (naar verwachting) de komende jaren worden opgeleverd.

De Sankey-figuur laat zien hoe publieke innovatiemiddelen in 2019 en 2020 zijn verdeeld over industriële doelgroepen en industrieroutes. Het gaat om de middelen vanuit de EZK-regelingen DEI+, MOOI, VEKI en TSE-Industrie en TSE-studies. Het MKB neemt het merendeel van deze publieke middelen in ontvangst (bijna 86 miljoen euro in 2020, 59% van het totaal). Bijna de helft van de investeringen in 2020 ging naar de circulaire innovatieroute (bijna 72 miljoen euro).

DEI+: regeling Demonstratie Energie en Klimaatinnovatie;
MOOI: regeling Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie;
VEKI: regeling Versnelde Klimaatinvesteringen Industrie;
TSE: regelingen Topsector Energie Industrie en -studies.

Kies tussen 2019 en 2020 en tussen het detailniveau
Bedragen in € x 1000

Verdeling innovatiesubsidies

De industrie werkt samen met de wetenschap en topsectoren aan onderzoek, ontwikkeling en demonstratie van nieuwe energiedragers en productietechnieken langs verschillende innovatieroutes, die vooral na 2030 hard nodig zijn om de industrie klimaatneutraal te laten produceren. Nu al zien we dat ingezet wordt op technieken voor de langere termijn, waaronder circulaire technieken. Naar verwachting zullen deze technieken leiden tot nieuwe producten, productieprocessen en opbouw van nieuwe bedrijven en waardeketens.

Voor inzicht in de voortgang op innovatieroutes voor de industrie monitoren we zowel de input (randvoorwaarden) als de output (verandering en resultaten). Aan de inputkant kijken we vooral naar de inzet van publieke middelen. Aan de outputkant laten we zien hoeveel en welke typen installaties per innovatieroute en per innovatiefase er (naar verwachting) de komende jaren worden opgeleverd.

De Sankey-figuur laat zien hoe publieke innovatiemiddelen in 2019 en 2020 zijn verdeeld over industriële doelgroepen en industrieroutes. Het gaat om de middelen vanuit de EZK-regelingen DEI+, MOOI, VEKI en TSE-Industrie en TSE-studies. Het MKB neemt het merendeel van deze publieke middelen in ontvangst (bijna 86 miljoen euro in 2020, 59% van het totaal). Bijna de helft van de investeringen in 2020 ging naar de circulaire innovatieroute (bijna 72 miljoen euro).

DEI+: regeling Demonstratie Energie en Klimaatinnovatie;
MOOI: regeling Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie;
VEKI: regeling Versnelde Klimaatinvesteringen Industrie;
TSE: regelingen Topsector Energie Industrie en -studies.
Kies tussen 2019 en 2020 en tussen het detailniveau
Bedragen in € x 1000

Veranderingen

Als de randvoorwaarden wijzigen, worden veranderingen in de samenleving mogelijk. De volgende indicatoren hebben betrekking op veranderingen die al zichtbaar en meetbaar zijn.

Innovatiesubsidies per innovatieroute, 2019-2020

De figuur toont voor de periode 2019-2020 in welke innovatieroutes van de industrie geïnvesteerd werd met de publieke middelen vanuit de EZK-regelingen DEI+, MOOI, VEKI en TSE-Industrie en TSE-studies.

De innovatieroutes zijn belangrijk voor de verduurzaming van de industrie op weg naar klimaatneutraliteit in 2050 en zullen vooral na 2030 operationeel zijn.

In totaal gaat het om 236 miljoen euro voor 2019 en 2020 samen, waarvan 75% is geïnvesteerd in de belangrijkste technologiefamilies en industrieroutes uit het Klimaatakkoord voor de langere termijn: circulaire processen, elektrificatie, biobrandstoffen en biomaterialen, biobased, en CCU (Carbon Capture and Utilisation). De overige 25% (59 miljoen euro) is geïnvesteerd in CCS en procesverbetering/ energiebesparing. Ook is zo’n 17 miljoen euro geïnvesteerd in waterstof, dat is ondergebracht bij de beleidsagenda Energiesysteem.

Waar in 2016-2018 het merendeel van de projecten zich richtte op de innovaties rondom procesverbetering en energiebesparing, is de verdeling over de industrieroutes in 2019-2020 diverser, met meer inzet op nieuwe circulaire technieken.

DEI+: regeling Demonstratie Energie en Klimaatinnovatie;
MOOI: regeling Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie;
VEKI: regeling Versnelde Klimaatinvesteringen Industrie;
TSE: regelingen Topsector Energie Industrie en -studies.

Presentatie

Innovatiesubsidies per innovatieroute, 2016-2018

De figuur toont voor de periode 2016-2018 naar welke innovatiethema’s de publieke middelen voor de industrie gingen, vanuit de EZK-regelingen DEI+, MOOI, VEKI en TSE-Industrie en TSE-studies. In totaal gaat het om ruim €72 miljoen.

Waar in 2016-2018 het merendeel van de projecten zich richtte op de innovaties rondom procesverbetering en energiebesparing, is de verdeling over de industrieroutes in 2019-2020 diverser, met meer inzet op nieuwe circulaire technieken.

DEI+: regeling Demonstratie Energie en Klimaatinnovatie;
MOOI: regeling Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie;
VEKI: regeling Versnelde Klimaatinvesteringen Industrie;
TSE: regelingen Topsector Energie Industrie en -studies.

Presentatie

Innovatiesubsidies per innovatieroute, 2019-2020

De figuur toont voor de periode 2019-2020 in welke innovatieroutes van de industrie geïnvesteerd werd met de publieke middelen vanuit de EZK-regelingen DEI+, MOOI, VEKI en TSE-Industrie en TSE-studies.

De innovatieroutes zijn belangrijk voor de verduurzaming van de industrie op weg naar klimaatneutraliteit in 2050 en zullen vooral na 2030 operationeel zijn.

In totaal gaat het om 236 miljoen euro voor 2019 en 2020 samen, waarvan 75% is geïnvesteerd in de belangrijkste technologiefamilies en industrieroutes uit het Klimaatakkoord voor de langere termijn: circulaire processen, elektrificatie, biobrandstoffen en biomaterialen, biobased, en CCU (Carbon Capture and Utilisation). De overige 25% (59 miljoen euro) is geïnvesteerd in CCS en procesverbetering/ energiebesparing. Ook is zo’n 17 miljoen euro geïnvesteerd in waterstof, dat is ondergebracht bij de beleidsagenda Energiesysteem.

Waar in 2016-2018 het merendeel van de projecten zich richtte op de innovaties rondom procesverbetering en energiebesparing, is de verdeling over de industrieroutes in 2019-2020 diverser, met meer inzet op nieuwe circulaire technieken.

DEI+: regeling Demonstratie Energie en Klimaatinnovatie;
MOOI: regeling Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie;
VEKI: regeling Versnelde Klimaatinvesteringen Industrie;
TSE: regelingen Topsector Energie Industrie en -studies.
Presentatie

Innovatiesubsidies per innovatieroute, 2016-2018

De figuur toont voor de periode 2016-2018 naar welke innovatiethema’s de publieke middelen voor de industrie gingen, vanuit de EZK-regelingen DEI+, MOOI, VEKI en TSE-Industrie en TSE-studies. In totaal gaat het om ruim €72 miljoen.

Waar in 2016-2018 het merendeel van de projecten zich richtte op de innovaties rondom procesverbetering en energiebesparing, is de verdeling over de industrieroutes in 2019-2020 diverser, met meer inzet op nieuwe circulaire technieken.

DEI+: regeling Demonstratie Energie en Klimaatinnovatie;
MOOI: regeling Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie;
VEKI: regeling Versnelde Klimaatinvesteringen Industrie;
TSE: regelingen Topsector Energie Industrie en -studies.
Verdeling innovatiesubsidies -  - 2018 - Nederland

Presentatie

Resultaten

De volgende indicatoren hebben betrekking op meetbare resultaten in de subsector innovatieroutes.

Aantal installaties per jaar en type (pilot, demo, productie)

De figuur laat per innovatiefase zien hoeveel installaties de industrie naar verwachting de komende jaren gaat opleveren, op basis van eerdere subsidietoekenning uit de innovatieregelingen DEI+, MOOI, VEKI en TSE-Industrie en TSE-studies.

Het gaat om pilotinstallaties, demonstratie-installaties en productie-installaties. Verder in de toekomst wordt de verwachte output onzekerder.

Voor 2021 staan 61 installaties op stapel. In volgende jaren zal deze pijplijn zich verder vullen en kan worden getoond welke installaties gerealiseerd zijn.

DEI+: regeling Demonstratie Energie en Klimaatinnovatie;
MOOI: regeling Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie;
VEKI: regeling Versnelde Klimaatinvesteringen Industrie;
TSE: regelingen Topsector Energie Industrie en -studies.

Presentatie

Jaar van oplevering pilot, demo, en productie-installaties per industrieroute

De figuur laat zien hoeveel en welke typen installaties per innovatieroute en per innovatiefase de industrie naar verwachting de komende jaren gaat opleveren, op basis van eerdere subsidietoekenning uit de innovatieregelingen DEI+, MOOI, VEKI en TSE-Industrie en TSE-studies.

De installaties zijn het resultaat van verschillende innovatiefasen: ontwikkeling (TRL 4-6) mondt uit in pilots, demonstratie (TRL 7) in demo's en uitrol (TRL 8-9) in productie-installaties. Het gaat om pilotinstallaties, demonstratie-installaties en productie-installaties. Verder in de toekomst wordt de verwachte output onzekerder.

Voor 2021 staan 61 installaties op stapel, met name in de routes circulair, biobrandstoffen en -materialen, en procesverbetering. De spreiding over verschillende industrieroutes is belangrijk voor zowel de ombouw- als de opbouwkant van de transitie. In volgende jaren zal deze pijplijn zich verder vullen en kan ook worden getoond welke installaties gerealiseerd zijn.

DEI+: regeling Demonstratie Energie en Klimaatinnovatie;
MOOI: regeling Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie;
VEKI: regeling Versnelde Klimaatinvesteringen Industrie;
TSE: regelingen Topsector Energie Industrie en -studies.

Presentatie

>

Aantal installaties per jaar en type (pilot, demo, productie)

De figuur laat per innovatiefase zien hoeveel installaties de industrie naar verwachting de komende jaren gaat opleveren, op basis van eerdere subsidietoekenning uit de innovatieregelingen DEI+, MOOI, VEKI en TSE-Industrie en TSE-studies.

Het gaat om pilotinstallaties, demonstratie-installaties en productie-installaties. Verder in de toekomst wordt de verwachte output onzekerder.

Voor 2021 staan 61 installaties op stapel. In volgende jaren zal deze pijplijn zich verder vullen en kan worden getoond welke installaties gerealiseerd zijn.

DEI+: regeling Demonstratie Energie en Klimaatinnovatie;
MOOI: regeling Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie;
VEKI: regeling Versnelde Klimaatinvesteringen Industrie;
TSE: regelingen Topsector Energie Industrie en -studies. Installaties -  - Nederland

Presentatie

Jaar van oplevering pilot, demo, en productie-installaties per industrieroute

De figuur laat zien hoeveel en welke typen installaties per innovatieroute en per innovatiefase de industrie naar verwachting de komende jaren gaat opleveren, op basis van eerdere subsidietoekenning uit de innovatieregelingen DEI+, MOOI, VEKI en TSE-Industrie en TSE-studies.

De installaties zijn het resultaat van verschillende innovatiefasen: ontwikkeling (TRL 4-6) mondt uit in pilots, demonstratie (TRL 7) in demo's en uitrol (TRL 8-9) in productie-installaties. Het gaat om pilotinstallaties, demonstratie-installaties en productie-installaties. Verder in de toekomst wordt de verwachte output onzekerder.

Voor 2021 staan 61 installaties op stapel, met name in de routes circulair, biobrandstoffen en -materialen, en procesverbetering. De spreiding over verschillende industrieroutes is belangrijk voor zowel de ombouw- als de opbouwkant van de transitie. In volgende jaren zal deze pijplijn zich verder vullen en kan ook worden getoond welke installaties gerealiseerd zijn.

DEI+: regeling Demonstratie Energie en Klimaatinnovatie;
MOOI: regeling Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie;
VEKI: regeling Versnelde Klimaatinvesteringen Industrie;
TSE: regelingen Topsector Energie Industrie en -studies. Oplevering pilot, demo, productie installaties per industrieroute - Nederland

Presentatie