Industrie

Verdeling innovatiesubsidies

Kies tussen 2019, 2020 en 2021
Bedragen in € x 1000

Indicatoren

Het dashboard bevat voor innovatieroutes nu de volgende indicatoren.

Beleid en afspraken

In de uitvoering wordt gewerkt aan de volgende beleidsonderwerpen en (clusters van) afspraken. Lees de beschrijving en status door te klikken op het 'plusje'.

  • Decentraal

  • EU

  • Infrastructuur

  • Instrumentarium

  • Kennis & Innovatie

  • Monitoring

Randvoorwaarden

Om de transitie mogelijk te maken moeten randvoorwaarden veranderen. Het beleid en de afspraken dragen hieraan bij. De volgende indicatoren hebben betrekking op randvoorwaarden voor de transitie in de subsector innovatieroutes.

Kies tussen 2019, 2020, 2021 en tussen het detailniveau
Bedragen in € x 1000

Kies tussen 2019, 2020, 2021 en tussen het detailniveau
Bedragen in € x 1000

Veranderingen

Als de randvoorwaarden wijzigen, worden veranderingen in de samenleving mogelijk. De volgende indicatoren hebben betrekking op veranderingen die al zichtbaar en meetbaar zijn.

Presentatie

Presentatie

Resultaten

De volgende indicatoren hebben betrekking op meetbare resultaten in de subsector innovatieroutes.