Elektriciteit

,

Elektriciteit

,

Indicatoren

Het dashboard bevat voor hernieuwbaar op land nu de volgende indicatoren.

Beleid en afspraken

In de uitvoering wordt gewerkt aan de volgende beleidsonderwerpen en (clusters van) afspraken. Lees de beschrijving en status door te klikken op het 'plusje'.

  • Business case

  • Infrastructuur

  • Participatie

  • Ruimtelijke inpassing

Randvoorwaarden

Om de transitie mogelijk te maken moeten randvoorwaarden veranderen. Het beleid en de afspraken dragen hieraan bij. De volgende indicatoren hebben betrekking op randvoorwaarden voor de transitie in de subsector hernieuwbaar op land.

Capaciteitskaart
Presentatie

Capaciteitskaart
Presentatie

Veranderingen

Als de randvoorwaarden wijzigen, worden veranderingen in de samenleving mogelijk. De volgende indicatoren hebben betrekking op veranderingen die al zichtbaar en meetbaar zijn.

Indicator Tabel 1: Resultaten participatie gerealiseerde
zonneprojecten, uitgedrukt in de indicatoren.
Tabel 2: Resultaten participatie gerealiseerde
windprojecten, uitgedrukt in de indicatoren.
Zonneparken Windparken
tot en met tot en met ** 2015 tot en met tot en met **
% van % van % van % van
Aantal Totale Aantal Totale Aantal Totale Aantal Totale
Projecten % Productie % Projecten % Productie % Projecten % Productie % Projecten % Productie %
TWh per jaar*
( MWp)
TWh per jaar*
( MWp)
TWh per jaar
( MWp)
TWh per jaar
( MWp)
1. % % % % % % % %
% % % % % % % %
% % % % % % % %
% % % % % % % %
% % % % % % % %
2. % % % % % % % %
3. % % % % % % % %
4. % % % %
% % % % % % % %
* Totale productie van zonneparken (niet-gebouwgebonden zonprojecten).
** Bijgesteld t.o.v monitor 2020 (uitgevoerd in 2021). .
*** Inclusief aandeel eigendom niet-lokale partners bij gedeeld eigendom
met lokale partijen (bewonerscollectieven, lokale bedrijven, publiek).
* Totale productie van windparken gerealiseerd na 2015.
** Bijgesteld t.o.v monitor 2020 (uitgevoerd in 2021). .
*** Inclusief aandeel eigendom niet-lokale partners bij gedeeld eigendom
met lokale partijen (bewonerscollectieven, lokale bedrijven, publiek).
Presentatie

Indicator Tabel 1: Resultaten participatie gerealiseerde
zonneprojecten, uitgedrukt in de indicatoren.
Tabel 2: Resultaten participatie gerealiseerde
windprojecten, uitgedrukt in de indicatoren.
Zonneparken Windparken
tot en met tot en met ** 2015 tot en met tot en met **
% van % van % van % van
Aantal Totale Aantal Totale Aantal Totale Aantal Totale
Projecten % Productie % Projecten % Productie % Projecten % Productie % Projecten % Productie %
TWh per jaar*
( MWp)
TWh per jaar*
( MWp)
TWh per jaar
( MWp)
TWh per jaar
( MWp)
1. % % % % % % % %
% % % % % % % %
% % % % % % % %
% % % % % % % %
% % % % % % % %
2. % % % % % % % %
3. % % % % % % % %
4. % % % %
% % % % % % % %
* Totale productie van zonneparken (niet-gebouwgebonden zonprojecten).
** Bijgesteld t.o.v monitor 2020 (uitgevoerd in 2021). .
*** Inclusief aandeel eigendom niet-lokale partners bij gedeeld eigendom
met lokale partijen (bewonerscollectieven, lokale bedrijven, publiek).
* Totale productie van windparken gerealiseerd na 2015.
** Bijgesteld t.o.v monitor 2020 (uitgevoerd in 2021). .
*** Inclusief aandeel eigendom niet-lokale partners bij gedeeld eigendom
met lokale partijen (bewonerscollectieven, lokale bedrijven, publiek).
Presentatie

Resultaten

De volgende indicatoren hebben betrekking op meetbare resultaten in de subsector hernieuwbaar op land.

Presentatie

Bron: