Elektriciteit

Over wind op zee

Wind op zee wordt de grootste hernieuwbare elektriciteitsbron in Nederland. Daarom wordt hard gewerkt aan windparken in de Noordzee. In 2020 nam het opgesteld vermogen van windturbines op zee toe tot bijna 2.500 MW, door de ingebruikname van twee nieuwe windparken bij Borssele. In 2030 moet het vermogen van windmolens op zee 11.500 MW bedragen, waarmee vanaf 2030 jaarlijks 49 TWh aan hernieuwbare elektriciteit wordt opgewekt. Het doel van 49 TWh voorziet in 40 procent van het totale verwachte elektriciteitsverbruik in 2030.

Gerealiseerd vermogen (MW) en opbrengst (TWh) wind op zee

Over wind op zee

Wind op zee wordt de grootste hernieuwbare elektriciteitsbron in Nederland. Daarom wordt hard gewerkt aan windparken in de Noordzee. In 2020 nam het opgesteld vermogen van windturbines op zee toe tot bijna 2.500 MW, door de ingebruikname van twee nieuwe windparken bij Borssele. In 2030 moet het vermogen van windmolens op zee 11.500 MW bedragen, waarmee vanaf 2030 jaarlijks 49 TWh aan hernieuwbare elektriciteit wordt opgewekt. Het doel van 49 TWh voorziet in 40 procent van het totale verwachte elektriciteitsverbruik in 2030.

Gerealiseerd vermogen (MW) en opbrengst (TWh) wind op zee

Indicatoren

Het dashboard bevat voor wind op zee nu de volgende indicatoren.

Beleid en afspraken

In de uitvoering wordt gewerkt aan de volgende beleidsonderwerpen en (clusters van) afspraken. Lees de beschrijving en status door te klikken op het 'plusje'.

  • Business case

  • Tenders & netaansluiting

Randvoorwaarden

Om de transitie mogelijk te maken moeten randvoorwaarden veranderen. Het beleid en de afspraken dragen hieraan bij. De volgende indicatoren hebben betrekking op randvoorwaarden voor de transitie in de subsector wind op zee.

Kaart windenergie op zee

De kaart toont belangrijke onderdelen van het huidige elektriciteitssysteem in Nederland. De elektriciteit van wind op zee wordt via kabels naar de transformatorstations gebracht. Deze stations liggen over het algemeen dicht bij industrieclusters. Klik op het kaartlagen-icoon (rechtsonder) om onderdelen op de kaart aan of uit te zetten.

Windenergiegebieden: Borssele, IJmuiden Ver, Hollandse Kust D (HK-D), Hollandse Kust E (HK-E), Hollandse Kust Noord (HK-N), Hollandse Kust Zuid (HK-Z), Hollandse Kust West (HK-W), Hollandse Kust F (HK-F), Ten Noorden van de Wadden (TNW)

Kaart windenergie op zee

De kaart toont belangrijke onderdelen van het huidige elektriciteitssysteem in Nederland. De elektriciteit van wind op zee wordt via kabels naar de transformatorstations gebracht. Deze stations liggen over het algemeen dicht bij industrieclusters. Klik op het kaartlagen-icoon (rechtsonder) om onderdelen op de kaart aan of uit te zetten.

Windenergiegebieden: Borssele, IJmuiden Ver, Hollandse Kust D (HK-D), Hollandse Kust E (HK-E), Hollandse Kust Noord (HK-N), Hollandse Kust Zuid (HK-Z), Hollandse Kust West (HK-W), Hollandse Kust F (HK-F), Ten Noorden van de Wadden (TNW)

Veranderingen

Als de randvoorwaarden wijzigen, worden veranderingen in de samenleving mogelijk. De volgende indicatoren hebben betrekking op veranderingen die al zichtbaar en meetbaar zijn.

Gepland vermogen in wind-op-zee-projecten in 2020, 2020

De figuur toont het geplande vermogen (in MW) van windturbines op zee in 2020, uitgesplitst naar de verschillende procesfasen tot aan realisatie.

"Gepland" staat voor het vermogen waarvoor de vergunningsverlenings-tender wordt voorbereid. De doelstelling voor wind op zee is minimaal 4.450 MW in 2023 en een productie van 49 TWh (ongeveer 11.500 MW vermogen) in 2030. In 2020 is groei naar 2.460 MW aan vermogen gerealiseerd, met de ingebruikname van twee windparken bij Borssele. 1.520 MW vermogen is nog in de bouwfase, 759 MW is beschikt/vergund en 6.856 MW staat gepland om de komende jaren middels tenders in de markt gezet te worden.

Presentatie

Gepland vermogen in wind-op-zee-projecten in 2020, 2020

De figuur toont het geplande vermogen (in MW) van windturbines op zee in 2020, uitgesplitst naar de verschillende procesfasen tot aan realisatie.

"Gepland" staat voor het vermogen waarvoor de vergunningsverlenings-tender wordt voorbereid. De doelstelling voor wind op zee is minimaal 4.450 MW in 2023 en een productie van 49 TWh (ongeveer 11.500 MW vermogen) in 2030. In 2020 is groei naar 2.460 MW aan vermogen gerealiseerd, met de ingebruikname van twee windparken bij Borssele. 1.520 MW vermogen is nog in de bouwfase, 759 MW is beschikt/vergund en 6.856 MW staat gepland om de komende jaren middels tenders in de markt gezet te worden. Gepland vermogen wind op zee -  - 2020 - ⠀

Presentatie

Resultaten

De volgende indicatoren hebben betrekking op meetbare resultaten in de subsector wind op zee.

Gerealiseerd vermogen en productie in wind-op-zee-projecten tot en met 2020

De figuur geeft zowel het geïnstalleerd vermogen van windturbines op zee weer (in MW) als de opbrengst van deze windturbines (in TWh) over de periode 2009 tot en met 2020.

Het opgestelde vermogen van windturbines op zee stijgt in 2020 tot 2.460 MW door de ingebruikname van twee windmolenparken bij Borssele. Hierdoor neemt ook de productie van elektriciteit uit wind op zee fors toe, deze was bijna 5,5 TWh in 2020.

Presentatie

Gerealiseerd vermogen en productie in wind-op-zee-projecten tot en met 2020

De figuur geeft zowel het geïnstalleerd vermogen van windturbines op zee weer (in MW) als de opbrengst van deze windturbines (in TWh) over de periode 2009 tot en met 2020.

Het opgestelde vermogen van windturbines op zee stijgt in 2020 tot 2.460 MW door de ingebruikname van twee windmolenparken bij Borssele. Hierdoor neemt ook de productie van elektriciteit uit wind op zee fors toe, deze was bijna 5,5 TWh in 2020. Gerealiseerd vermogen en productie - Nederland

Presentatie