Energiesysteem

Over het thema energiesysteem

Het huidige energiesysteem is nog hoofdzakelijk gebaseerd op fossiele energie. Om de klimaatdoelen te realiseren is de overgang naar een klimaatneutraal energiesysteem noodzakelijk. Dit deel van het Dashboard Klimaatbeleid geeft in vogelvlucht de stand van zaken voor een aantal belangrijke (hernieuwbare) energiedragers: elektriciteit, warmte, gasvormige energiedragers (zoals waterstof en groen gas) en motorbrandstoffen. Ook is informatie te vinden over de stand van zaken rond het afvangen en opslaan van CO2. Dit zijn belangrijke ‘puzzelstukken’ van een klimaatneutraal energiesysteem.

Over het thema energiesysteem

Het huidige energiesysteem is nog hoofdzakelijk gebaseerd op fossiele energie. Om de klimaatdoelen te realiseren is de overgang naar een klimaatneutraal energiesysteem noodzakelijk. Dit deel van het Dashboard Klimaatbeleid geeft in vogelvlucht de stand van zaken voor een aantal belangrijke (hernieuwbare) energiedragers: elektriciteit, warmte, gasvormige energiedragers (zoals waterstof en groen gas) en motorbrandstoffen. Ook is informatie te vinden over de stand van zaken rond het afvangen en opslaan van CO2. Dit zijn belangrijke ‘puzzelstukken’ van een klimaatneutraal energiesysteem.

Energiestromen in Nederland

Het energieaanbod in Nederland wordt bepaald door zowel de winning, invoer, uitvoer, bunkers als ook de voorraadmutatie van energiedragers. Het grootste deel van de ruwe aardolie en aardolieproducten wordt ingevoerd. Een groot deel van de ruwe aardolie wordt geraffineerd tot diverse aardolieproducten (zoals benzine en diesel) en weer doorgevoerd. Van het verbruikte aardgas komt het grootste deel uit Nederlandse bodem. Een kwart van de in Nederland ingevoerde en gewonnen energiedragers wordt in ons land verbruikt. Een deel van de energiedragers wordt omgezet in andere energiedragers (zoals elektriciteit en warmte).

Energiestromen in Nederland in 2020

grafiek

Energiestromen in Nederland

Het energieaanbod in Nederland wordt bepaald door zowel de winning, invoer, uitvoer, bunkers als ook de voorraadmutatie van energiedragers. Het grootste deel van de ruwe aardolie en aardolieproducten wordt ingevoerd. Een groot deel van de ruwe aardolie wordt geraffineerd tot diverse aardolieproducten (zoals benzine en diesel) en weer doorgevoerd. Van het verbruikte aardgas komt het grootste deel uit Nederlandse bodem. Een kwart van de in Nederland ingevoerde en gewonnen energiedragers wordt in ons land verbruikt. Een deel van de energiedragers wordt omgezet in andere energiedragers (zoals elektriciteit en warmte).

Energiestromen in Nederland in 2020

grafiek

Aanbod en verbruik van energie binnen Nederland

De dalende trend van het energieverbruik in ons land heeft zich in 2020 versterkt doorgezet. Voor het eerst sinds 1992 is het primaire energieverbruik onder de 3.000 petajoule uitgekomen. Een van de redenen is de scherpe daling van het verbruik van motorbrandstoffen voor het wegverkeer. Daarnaast was er een forse daling van de inzet van steenkool voor de elektriciteitsproductie.

Het totale finale energieverbruik was in 2020 bijna 2.000 PJ, ongeveer 100 PJ lager dan in 2019. Het totale finale energieverbruik bestaat uit het verbruik van elektriciteit, brandstoffen voor vervoer en energie voor verwarming van gebouwen en processen in de industrie. Vooral het energieverbruik voor vervoer daalde, als gevolg van minder verkeer in 2020, onder andere door verregaande maatregelen in de bestrijding van het coronavirus.

Primair energieverbruik binnen Nederland

Presentatie

Finaal energieverbruik per klimaattafel

Presentatie

Aanbod en verbruik van energie binnen Nederland

De dalende trend van het energieverbruik in ons land heeft zich in 2020 versterkt doorgezet. Voor het eerst sinds 1992 is het primaire energieverbruik onder de 3.000 petajoule uitgekomen. Een van de redenen is de scherpe daling van het verbruik van motorbrandstoffen voor het wegverkeer. Daarnaast was er een forse daling van de inzet van steenkool voor de elektriciteitsproductie.

Het totale finale energieverbruik was in 2020 bijna 2.000 PJ, ongeveer 100 PJ lager dan in 2019. Het totale finale energieverbruik bestaat uit het verbruik van elektriciteit, brandstoffen voor vervoer en energie voor verwarming van gebouwen en processen in de industrie. Vooral het energieverbruik voor vervoer daalde, als gevolg van minder verkeer in 2020, onder andere door verregaande maatregelen in de bestrijding van het coronavirus.

Primair energieverbruik binnen Nederland

Primair energieverbruik van energiedragers -  - Nederland

Presentatie

Finaal energieverbruik per klimaattafel

Finaal energieverbruik per sector -  - Nederland

Presentatie