Energiesysteem

Over het thema energiesysteem

Het huidige energiesysteem is nog hoofdzakelijk gebaseerd op fossiele energie. Om de klimaatdoelen te realiseren is de overgang naar een klimaatneutraal energiesysteem noodzakelijk. Dit deel van het Dashboard Klimaatbeleid geeft in vogelvlucht de stand van zaken voor een aantal belangrijke (hernieuwbare) energiedragers: elektriciteit, warmte, gasvormige energiedragers (zoals waterstof en groen gas) en motorbrandstoffen. Ook is informatie te vinden over de stand van zaken rond het afvangen en opslaan van CO2. Dit zijn belangrijke ‘puzzelstukken’ van een klimaatneutraal energiesysteem.

Over het thema energiesysteem

Het huidige energiesysteem is nog hoofdzakelijk gebaseerd op fossiele energie. Om de klimaatdoelen te realiseren is de overgang naar een klimaatneutraal energiesysteem noodzakelijk. Dit deel van het Dashboard Klimaatbeleid geeft in vogelvlucht de stand van zaken voor een aantal belangrijke (hernieuwbare) energiedragers: elektriciteit, warmte, gasvormige energiedragers (zoals waterstof en groen gas) en motorbrandstoffen. Ook is informatie te vinden over de stand van zaken rond het afvangen en opslaan van CO2. Dit zijn belangrijke ‘puzzelstukken’ van een klimaatneutraal energiesysteem.

Energiestromen in Nederland

Het energieaanbod in Nederland wordt bepaald door zowel de winning, invoer, uitvoer, bunkers als ook de voorraadmutatie van energiedragers. Het grootste deel van de ruwe aardolie en aardolieproducten wordt ingevoerd. Een groot deel van de ruwe aardolie wordt geraffineerd tot diverse aardolieproducten (zoals benzine en diesel) en weer doorgevoerd. Van het verbruikte aardgas komt het grootste deel uit Nederlandse bodem. Een kwart van de in Nederland ingevoerde en gewonnen energiedragers wordt in ons land verbruikt. Een deel van de energiedragers wordt omgezet in andere energiedragers (zoals elektriciteit en warmte).

Energiestromen in Nederland in 2021

grafiek

Energiestromen in Nederland

Het energieaanbod in Nederland wordt bepaald door zowel de winning, invoer, uitvoer, bunkers als ook de voorraadmutatie van energiedragers. Het grootste deel van de ruwe aardolie en aardolieproducten wordt ingevoerd. Een groot deel van de ruwe aardolie wordt geraffineerd tot diverse aardolieproducten (zoals benzine en diesel) en weer doorgevoerd. Van het verbruikte aardgas komt het grootste deel uit Nederlandse bodem. Een kwart van de in Nederland ingevoerde en gewonnen energiedragers wordt in ons land verbruikt. Een deel van de energiedragers wordt omgezet in andere energiedragers (zoals elektriciteit en warmte).

Energiestromen in Nederland in 2021

grafiek

Aanbod en verbruik van energie binnen Nederland

De dalende trend van het energieverbruik in de periode 2018-2020 heeft zich in 2021 niet doorgezet. Ten opzichte van 2020 nam het totale energieverbruik met 3% toe. De productie uit hernieuwbare bronnen is in 2021 verder gestegen. Het verbruik van aardgas nam met 4% af. Ook de dalende trend in het verbruik van kolen zette zich in 2021 niet door, het verbruik van kolen steeg met 62 PJ. Wel nam het aandeel van kolen in de elektriciteitsproductie af, terwijl het aandeel van gas steeg. Het aandeel elektriciteitsproductie uit fossiele bronnen (aardgas, kolen, olie) nam met 11% af, ook omdat het aandeel van hernieuwbare bronnen in de elektriciteitsproductie toe nam met 22%.

Het totale finale energieverbruik bestaat uit het verbruik van elektriciteit, brandstoffen voor mobiliteit en energie voor verwarming van gebouwen en processen in de industrie. Na een aantal jaren van dalingen is het finaal verbruik van de sector mobiliteit in 2021 weer toegenomen.

Primair energieverbruik binnen Nederland

Presentatie

Finaal energieverbruik per klimaattafel

Presentatie

Aanbod en verbruik van energie binnen Nederland

De dalende trend van het energieverbruik in de periode 2018-2020 heeft zich in 2021 niet doorgezet. Ten opzichte van 2020 nam het totale energieverbruik met 3% toe. De productie uit hernieuwbare bronnen is in 2021 verder gestegen. Het verbruik van aardgas nam met 4% af. Ook de dalende trend in het verbruik van kolen zette zich in 2021 niet door, het verbruik van kolen steeg met 62 PJ. Wel nam het aandeel van kolen in de elektriciteitsproductie af, terwijl het aandeel van gas steeg. Het aandeel elektriciteitsproductie uit fossiele bronnen (aardgas, kolen, olie) nam met 11% af, ook omdat het aandeel van hernieuwbare bronnen in de elektriciteitsproductie toe nam met 22%.

Het totale finale energieverbruik was in 2020 bijna 2.000 PJ, ongeveer 100 PJ lager dan in 2019. Het totale finale energieverbruik bestaat uit het verbruik van elektriciteit, brandstoffen voor vervoer en energie voor verwarming van gebouwen en processen in de industrie. Vooral het energieverbruik voor vervoer daalde, als gevolg van minder verkeer in 2020, onder andere door verregaande maatregelen in de bestrijding van het coronavirus.

Primair energieverbruik binnen Nederland

Primair energieverbruik van energiedragers -  - Nederland

Presentatie

Finaal energieverbruik per klimaattafel

Finaal energieverbruik per sector -  - Nederland

Presentatie