Een ogenblik geduld a.u.b.

Dashboard klimaatbeleid

Het dashboard klimaatbeleid geeft informatie over de ontwikkeling van het klimaatbeleid in Nederland. Klik hier voor meer uitleg.

Ontwikkeling broeikasgasemissies in Nederland

Onderstaande figuur toont de ontwikkeling van de uitstoot in Nederland tot nu toe, het doel in 2030 en het te verwachten effect van het huidige beleid in 2030.

Ga naar de presentatie Bron: PBL / Emissieregistratie.nl * Onder geagendeerd beleid wordt verstaan de beleidsplannen, intenties of contouren die op 1 mei 2022 wel officieel bekend gemaakt waren, maar nog onvoldoende concreet waren uitgewerkt om door te kunnen rekenen op toekomstige effecten.

Broeikasgasemissies per sector

Ga naar de presentatie Bron: PBL / Emissieregistratie.nl * Alleen bandbreedte voor raming beschikbaar