Een ogenblik geduld a.u.b.

Dashboard klimaatbeleid

Het dashboard klimaatbeleid geeft informatie over de ontwikkeling van het klimaatbeleid in Nederland. Klik hier voor meer uitleg.

Ontwikkeling broeikasgasemissies in Nederland

Onderstaande figuur toont de ontwikkeling van de uitstoot in Nederland tot nu toe, het doel in 2030 en het te verwachten effect van het huidige beleid in 2030.

Ga naar de presentatie Bron: PBL / Emissieregistratie.nl
(1) Vastgesteld en voorgenomen beleid
Hierbij gaat het om al het beleid dat op 1 mei 2021 openbaar was, dat officieel was medegedeeld en dat op die datum concreet genoeg was uitgewerkt.

(2) incl. een deel van het geagendeerd beleid
Onder geagendeerd beleid wordt verstaan de beleidsplannen, intenties of contouren die op 1 mei 2022 wel officieel bekend gemaakt waren, maar nog onvoldoende concreet waren uitgewerkt om door te kunnen rekenen op toekomstige effecten. In de KEV 2022 die op 1 november naar de TK is gestuurd, is van een deel van dit geagendeerde beleid alsnog een inschatting gemaakt van de effecten. Voor een groot deel van het geagendeerde beleid was een inschatting van het effect alsnog niet mogelijk of het effect treedt pas op na 2030.

Broeikasgasemissies per sector

Ga naar de presentatie Bron: PBL / Emissieregistratie.nl * Alleen bandbreedte voor raming beschikbaar