Mobiliteit

Indicatoren

Het dashboard bevat voor werkgerelateerde personenmobiliteit nu de volgende indicatoren.

Beleid en afspraken

In de uitvoering wordt gewerkt aan de volgende beleidsonderwerpen en (clusters van) afspraken. Lees de beschrijving en status door te klikken op het 'plusje'.

  • Normering voor werkgevers

  • Werkgeversaanpak

  • Brede publieksvoorlichting

  • Versnellen en ondersteunen

Randvoorwaarden

Om de transitie mogelijk te maken moeten randvoorwaarden veranderen. Het beleid en de afspraken dragen hieraan bij. De volgende indicatoren hebben betrekking op randvoorwaarden voor de transitie in de subsector werkgerelateerde personenmobiliteit.

Presentatie

Presentatie

,

,

,

Presentatie

Presentatie

,

,

,

Veranderingen

Als de randvoorwaarden wijzigen, worden veranderingen in de samenleving mogelijk. De volgende indicatoren hebben betrekking op veranderingen die al zichtbaar en meetbaar zijn.

Intentie thuiswerken na covid-19,

De figuur toont de intentie om thuis te blijven werken na COVID-19.

Kies tussen een vervoersmiddel

,

Intentie thuiswerken na covid-19,

De figuur toont de intentie om thuis te blijven werken na COVID-19.

Kies tussen een vervoersmiddel

Resultaten

De volgende indicatoren hebben betrekking op meetbare resultaten in de subsector werkgerelateerde personenmobiliteit.

Presentatie

, 2021

Deelauto's totaal - 2021 - Provincies

Presentatie

Deelauto's totaal - Nederland

Presentatie

Deelauto's totaal - 2021 - Provincies

Presentatie