Mobiliteit

Indicatoren

Het dashboard bevat voor bussen en doelgroepenvervoer nu de volgende indicatoren.

Beleid en afspraken

In de uitvoering wordt gewerkt aan de volgende beleidsonderwerpen en (clusters van) afspraken. Lees de beschrijving en status door te klikken op het 'plusje'.

  • Duurzaam inkopen, bussen, doelgroepenvervoer, reinigingsvoertuigen

Randvoorwaarden

Nog niet beschikbaar.

Veranderingen

Als de randvoorwaarden wijzigen, worden veranderingen in de samenleving mogelijk. De volgende indicatoren hebben betrekking op veranderingen die al zichtbaar en meetbaar zijn.

,

,

Resultaten

De volgende indicatoren hebben betrekking op meetbare resultaten in de subsector bussen en doelgroepenvervoer.

,

,

,

,