Elektriciteit

Over wind op zee

Wind op zee wordt de grootste hernieuwbare elektriciteitsbron in Nederland. Daarom wordt hard gewerkt aan windparken in de Noordzee. In 2020 nam het opgesteld vermogen van windturbines op zee toe tot bijna 2.500 MW, door de ingebruikname van twee nieuwe windparken bij Borssele. Rond 2030 moet het vermogen van windmolens op zee circa 21.000 MW bedragen, waarmee jaarlijks circa 90 TWh aan hernieuwbare elektriciteit wordt opgewekt. Het doel van 21.000 MW voorziet in ongeveer 75 procent van het totale huidige elektriciteitsverbruik.

Gerealiseerd vermogen (MW) en opbrengst (TWh) wind op zee

Over wind op zee

Wind op zee wordt de grootste hernieuwbare elektriciteitsbron in Nederland. Daarom wordt hard gewerkt aan windparken in de Noordzee. In 2020 nam het opgesteld vermogen van windturbines op zee toe tot bijna 2.500 MW, door de ingebruikname van twee nieuwe windparken bij Borssele. Rond 2030 moet het vermogen van windmolens op zee circa 21.000 MW bedragen, waarmee jaarlijks circa 90 TWh aan hernieuwbare elektriciteit wordt opgewekt. Het doel van 21.000 MW voorziet in ongeveer 75 procent van het totale huidige elektriciteitsverbruik.

Gerealiseerd vermogen (MW) en opbrengst (TWh) wind op zee

Indicatoren

Het dashboard bevat voor wind op zee nu de volgende indicatoren.

Beleid en afspraken

In de uitvoering wordt gewerkt aan de volgende beleidsonderwerpen en (clusters van) afspraken. Lees de beschrijving en status door te klikken op het 'plusje'.

  • Business case

  • Tenders & netaansluiting

Randvoorwaarden

Om de transitie mogelijk te maken moeten randvoorwaarden veranderen. Het beleid en de afspraken dragen hieraan bij. De volgende indicatoren hebben betrekking op randvoorwaarden voor de transitie in de subsector wind op zee.

Kaart windenergie op zee

De kaart toont belangrijke onderdelen van het huidige elektriciteitssysteem in Nederland. De elektriciteit van wind op zee wordt via kabels naar de transformatorstations gebracht. Deze stations liggen over het algemeen dicht bij industrieclusters. Klik op het kaartlagen-icoon (rechtsonder) om onderdelen op de kaart aan of uit te zetten.

Windenergiegebieden: Borssele, IJmuiden Ver, Hollandse Kust D (HK-D), Hollandse Kust E (HK-E), Hollandse Kust Noord (HK-N), Hollandse Kust Zuid (HK-Z), Hollandse Kust West (HK-W), Hollandse Kust F (HK-F), Ten Noorden van de Wadden (TNW), Nederwiek, Doordewind.

Kaart windenergie op zee

De kaart toont belangrijke onderdelen van het huidige elektriciteitssysteem in Nederland. De elektriciteit van wind op zee wordt via kabels naar de transformatorstations gebracht. Deze stations liggen over het algemeen dicht bij industrieclusters. Klik op het kaartlagen-icoon (rechtsonder) om onderdelen op de kaart aan of uit te zetten.

Windenergiegebieden: Borssele, IJmuiden Ver, Hollandse Kust D (HK-D), Hollandse Kust E (HK-E), Hollandse Kust Noord (HK-N), Hollandse Kust Zuid (HK-Z), Hollandse Kust West (HK-W), Hollandse Kust F (HK-F), Ten Noorden van de Wadden (TNW), Nederwiek, Doordewind.

Veranderingen

Als de randvoorwaarden wijzigen, worden veranderingen in de samenleving mogelijk. De volgende indicatoren hebben betrekking op veranderingen die al zichtbaar en meetbaar zijn.

Gepland vermogen in wind-op-zee-projecten, 2021

De figuur toont het geplande vermogen (in MW) van windturbines op zee in 2021, uitgesplitst naar de verschillende procesfasen tot aan realisatie.

"Gepland" staat voor het vermogen waarvoor de vergunningsverlenings-tender wordt voorbereid. De doelstelling voor wind op zee is minimaal 4.450 MW in 2023 en een productie van 90 TWh (ongeveer 21.000 MW vermogen) rond 2030. Eind 2021 in totaal 2.460 MW aan vermogen gerealiseerd, 2.280 MW in de bouwfase en ca. 1.400 MW is vergund. 

Presentatie

Gepland vermogen in wind-op-zee-projecten, 2021

De figuur toont het geplande vermogen (in MW) van windturbines op zee in 2021, uitgesplitst naar de verschillende procesfasen tot aan realisatie.

"Gepland" staat voor het vermogen waarvoor de vergunningsverlenings-tender wordt voorbereid. De doelstelling voor wind op zee is minimaal 4.450 MW in 2023 en een productie van 90 TWh (ongeveer 21.000 MW vermogen) rond 2030. Eind 2021 in totaal 2.460 MW aan vermogen gerealiseerd, 2.280 MW in de bouwfase en ca. 1.400 MW is vergund.  Gepland vermogen wind op zee -  - 2021 - ⠀

Presentatie

Resultaten

De volgende indicatoren hebben betrekking op meetbare resultaten in de subsector wind op zee.

Gerealiseerd vermogen en productie in wind-op-zee-projecten tot en met 2021

De figuur geeft zowel het geïnstalleerd vermogen van windturbines op zee weer (in MW) als de opbrengst van deze windturbines (in TWh) over de periode 2009 tot en met 2021.  

Het opgestelde vermogen van windturbines bleef in 2021 gelijk, omdat er in dat jaar geen nieuwe windparken zijn opgeleverd. De productie van de windparken is in 2021 wel toegenomen met 3,5 TWh, terwijl het geïnstalleerde vermogen in 2021 gelijk is gebleven. Dit komt omdat het vermogen niet op 1 januari 2020 is geïnstalleerd. Dus vermogen kan geïnstalleerd worden gedurende het jaar, wat ook wordt meegeteld voor dat jaar.

Presentatie

Gerealiseerd vermogen en productie in wind-op-zee-projecten tot en met 2021

De figuur geeft zowel het geïnstalleerd vermogen van windturbines op zee weer (in MW) als de opbrengst van deze windturbines (in TWh) over de periode 2009 tot en met 2021.  

Het opgestelde vermogen van windturbines bleef in 2021 gelijk, omdat er in dat jaar geen nieuwe windparken zijn opgeleverd. De productie van de windparken is in 2021 wel toegenomen met 3,5 TWh, terwijl het geïnstalleerde vermogen in 2021 gelijk is gebleven. Dit komt omdat het vermogen niet op 1 januari 2020 is geïnstalleerd. Dus vermogen kan geïnstalleerd worden gedurende het jaar, wat ook wordt meegeteld voor dat jaar. Gerealiseerd vermogen en productie - Nederland

Presentatie