Bronnenlijst

Industrie

Gebouwde omgeving

 • CBS (2021)
 • CBS (2021), aargasverbruik
 • EIB (2021)
 • Programma Aardgasvrije Wijken, Voortgang Transitievisie Warmte
 • PBL (2020) Klimaat- en energieverkenning
 • RVO energielabelregistratie (2021), BAG
 • RVO, Warmtefonds, eigen data SEEH/ISDE
 • RVO (2021), jaarverslag EIA
 • RVO/I&O (2022)
 • RVO energielabelregistratie(2021)
 • RVO/I&O (2022)
 • TNO energietranstie studies (2020)

Landbouw

Mobiliteit

Energiesysteem

Verduurzaming Rijksbedrijfsvoering

 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (2021), eigen data
 • Rijksvastgoedbedrijf (2021), eigen data
 • RVO (2021), eigen data